Unge bergenseres syn på klimaendringer, livsstil, skam og pandemien.

Kjøp tilgang
Se arrangementet

“Om en pandemi skal gjøre at vi forurenser mindre, tenker jeg at vi bør skjerpe oss.”

Å leve på en klimavennlig måte – hva er det, og er det noe de unge er opptatt av?  Denne problemstillingen arbeides det med blant forskere i den tverrfaglige LINGCLIM-gruppen, ved Institutt for fremmedspråk, UiB.

Hvordan skal vi forholde oss til klimaendringene i hverdagen? Hvordan ser fremtiden ut? Bør vi skamme oss for ikke å leve klimavennlig? Og på hvilke måter påvirker koronapandemien vårt engasjement for kloden? For å få svar på disse spørsmålene, gjennomførte det tverrfaglige forskningsprosjektet CLIMLIFE (UiB) en undersøkelse blant elever på videregående skoler i Bergensområdet tidligere i år. 381 elever mellom 16 og 18 ble bedt om å fortelle om sine holdninger angående en klimavennlig livsstil. På dette arrangementet vil professor Kjersti Fløttum, vitenskapelig assistent Jana Scheurer, postdoktor Ida Vikøren Andersen og stipendiat Runa Falck fra LINGCLIM-gruppen diskutere resultatene fra skoleundersøkelsen og klimaengasjement blant unge sammen med Christian Lomsdalen, lærer på Metis videregående skole. Arrangementet er en del av Klimafestivalen § 112 - Bergen.

Strømmedato:

Man.

07

.

06

.

21

Arrangør:
LINGCLIM-gruppen ved Institutt for Fremmedspråk (UiB), i samarbeid med Klimafestivalen § 112 - Bergen
Alder:

Unge bergenseres syn på klimaendringer, livsstil, skam og pandemien.

Direkte
Strømmedato:

Man.

07

.

06

.

21

Se arrangementet
Kjøp tilgang
Arrangør:
LINGCLIM-gruppen ved Institutt for Fremmedspråk (UiB), i samarbeid med Klimafestivalen § 112 - Bergen
Alder:

“Om en pandemi skal gjøre at vi forurenser mindre, tenker jeg at vi bør skjerpe oss.”

Å leve på en klimavennlig måte – hva er det, og er det noe de unge er opptatt av?  Denne problemstillingen arbeides det med blant forskere i den tverrfaglige LINGCLIM-gruppen, ved Institutt for fremmedspråk, UiB.

Hvordan skal vi forholde oss til klimaendringene i hverdagen? Hvordan ser fremtiden ut? Bør vi skamme oss for ikke å leve klimavennlig? Og på hvilke måter påvirker koronapandemien vårt engasjement for kloden? For å få svar på disse spørsmålene, gjennomførte det tverrfaglige forskningsprosjektet CLIMLIFE (UiB) en undersøkelse blant elever på videregående skoler i Bergensområdet tidligere i år. 381 elever mellom 16 og 18 ble bedt om å fortelle om sine holdninger angående en klimavennlig livsstil. På dette arrangementet vil professor Kjersti Fløttum, vitenskapelig assistent Jana Scheurer, postdoktor Ida Vikøren Andersen og stipendiat Runa Falck fra LINGCLIM-gruppen diskutere resultatene fra skoleundersøkelsen og klimaengasjement blant unge sammen med Christian Lomsdalen, lærer på Metis videregående skole. Arrangementet er en del av Klimafestivalen § 112 - Bergen.

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.