Seksualitetens problematiske historie

Kjøp tilgang
Se arrangementet

Professor i litteraturvitskap ved NTNU Knut Ove Eliassen foreleser om Foucaults syn på seksualitetens historie.

Er det slik at vi blir meir og meir seksuelt frigjorte? Ikkje på nokon måte, hevdar den franske filosofen Foucault. Ved å sjå nærare på korleis seksualitetens historie heng saman med ei rekke politiske, økonomiske og sosiale krefter viser han at vår tids frigjering berre vidarefører 1800-tallets måte å forhalde seg til seksualitet på.

Pax forlag gir denne hausten ut Foucaults sentrale verk Seksualitetens historie i nyomsetjing. Med utgangspunkt i verkets fjerde og siste band vil professor i litteraturvitskap ved NTNU Knut Ove Eliassen førelese over Foucaults syn på seksualitetens historie.

Strømmedato:

Tors.

01

.

10

.

20

Arrangør:
Alder:

Seksualitetens problematiske historie

Direkte
Strømmedato:

Tors.

01

.

10

.

20

Se arrangementet
Kjøp tilgang
Arrangør:
Alder:

Professor i litteraturvitskap ved NTNU Knut Ove Eliassen foreleser om Foucaults syn på seksualitetens historie.

Er det slik at vi blir meir og meir seksuelt frigjorte? Ikkje på nokon måte, hevdar den franske filosofen Foucault. Ved å sjå nærare på korleis seksualitetens historie heng saman med ei rekke politiske, økonomiske og sosiale krefter viser han at vår tids frigjering berre vidarefører 1800-tallets måte å forhalde seg til seksualitet på.

Pax forlag gir denne hausten ut Foucaults sentrale verk Seksualitetens historie i nyomsetjing. Med utgangspunkt i verkets fjerde og siste band vil professor i litteraturvitskap ved NTNU Knut Ove Eliassen førelese over Foucaults syn på seksualitetens historie.

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.