Salong: Den komplekse hjernen

Med Kenneth Hugdahl og Anne-Beth Grøndahl.

Hjernen sluttar aldri å interessere og fascinere oss. Kva er vanleg og uvanleg hjerneaktivitet, førestillingar og fakta om denne fengslande delen av oss? Er den i stadig utvikling eller ferdig forma, er nokre funksjonar betre eigna til bevisst styring (overstyring) enn andre? Og korleis går ein fram for å få kunnskap om korleis hjernen verkar? 

Professor i biologisk psykologi Kenneth Hugdahl ved Universitetet i Bergen er av dei fremste på sitt felt. Han har mellom anna forska på høyrseslhallusinasjonar og språkleg relaterte problem. Kva har denne kunnskapen å seie for psykologisk behandling og for folk flest? Psykolog Anne-Beth Grøndahl snakker med Hugdahl om den gåtefulle hjernen vår.

Dato arrangement: 30. september 2020.

Strømmedato:

Ons.

09

.

09

19:00

20:00

Arrangør:
Litteraturhuset i Bergen i samarbeid med IAP
Alder:

Salong: Den komplekse hjernen

Direkte
Strømmedato:

Ons.

30

.

09

19:00

20:00

Arrangør:
Litteraturhuset i Bergen i samarbeid med IAP
Alder:

Med Kenneth Hugdahl og Anne-Beth Grøndahl.

Hjernen sluttar aldri å interessere og fascinere oss. Kva er vanleg og uvanleg hjerneaktivitet, førestillingar og fakta om denne fengslande delen av oss? Er den i stadig utvikling eller ferdig forma, er nokre funksjonar betre eigna til bevisst styring (overstyring) enn andre? Og korleis går ein fram for å få kunnskap om korleis hjernen verkar? 

Professor i biologisk psykologi Kenneth Hugdahl ved Universitetet i Bergen er av dei fremste på sitt felt. Han har mellom anna forska på høyrseslhallusinasjonar og språkleg relaterte problem. Kva har denne kunnskapen å seie for psykologisk behandling og for folk flest? Psykolog Anne-Beth Grøndahl snakker med Hugdahl om den gåtefulle hjernen vår.

Dato arrangement: 30. september 2020.

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.