Kvinnekunst: Innledning

Kjøp tilgang
Se arrangementet

Hvorfor finnes det ikke noen store kvinnelige kunstnere før på slutten av 1800-tallet?

Det var den amerikanske kunsthistorikeren Linda Nochlin (1931–2017) som først stilte dette spørsmålet i en berømt artikkel i Art News i 1971, og ga noen interessante svar som vi skal utdype i denne innledende forelesningen. Det skyldes ikke, skriver hun, at kvinner er mindre kreative enn menn, og heller ikke at det finnes en egen form for «kvinnelig uttrykk» som ikke ble akseptert av mannlige kritikere før i forrige århundre.

Nei, grunnen er nok snarere at samfunnet fra middelalderen og frem til ca. 1900 var slik innrettet at kvinner simpelthen ble holdt utenfor på de fleste områder. Som den engelske filosofen John Stuart Mill skrev allerede på midten av 1800-tallet: «Alt som er vanlig virker naturlig. Etter som det er vanlig praksis (i vårt samfunn) at kvinner underkaster seg menn, virker hvert eneste avvik fra denne praksis helt naturlig som noe unaturlig».

Forelesningsrekken Kvinnekunst vil strekke seg over seks kvartal, fra høsten 2020 og til og med høsten 2021. Her skal Gunnar Danbolt ta for seg kvinnelige kunstnere både i Norden, i det øvrige Europa og i USA. Danbolt innleder med en forelesning om hvorfor det ikke finnes store kvinnelige kunstnere før sent på 1800-tallet. Denne følges opp av tre forelesninger om noen av de kvinnelige kunstnere som tross alt finnes fra middelalderen og frem til midten av 1800-tallet. Ingen av disse ble virkelig store, noe noen av dem muligens kunne ha blitt, hvis samfunnet hadde vært innrettet på en annen måte.

Strømmedato:

Ons.

26

.

08

.

20

Arrangør:
Alder:

Kvinnekunst: Innledning

Direkte
Strømmedato:

Ons.

26

.

08

.

20

Se arrangementet
Kjøp tilgang
Arrangør:
Alder:

Hvorfor finnes det ikke noen store kvinnelige kunstnere før på slutten av 1800-tallet?

Det var den amerikanske kunsthistorikeren Linda Nochlin (1931–2017) som først stilte dette spørsmålet i en berømt artikkel i Art News i 1971, og ga noen interessante svar som vi skal utdype i denne innledende forelesningen. Det skyldes ikke, skriver hun, at kvinner er mindre kreative enn menn, og heller ikke at det finnes en egen form for «kvinnelig uttrykk» som ikke ble akseptert av mannlige kritikere før i forrige århundre.

Nei, grunnen er nok snarere at samfunnet fra middelalderen og frem til ca. 1900 var slik innrettet at kvinner simpelthen ble holdt utenfor på de fleste områder. Som den engelske filosofen John Stuart Mill skrev allerede på midten av 1800-tallet: «Alt som er vanlig virker naturlig. Etter som det er vanlig praksis (i vårt samfunn) at kvinner underkaster seg menn, virker hvert eneste avvik fra denne praksis helt naturlig som noe unaturlig».

Forelesningsrekken Kvinnekunst vil strekke seg over seks kvartal, fra høsten 2020 og til og med høsten 2021. Her skal Gunnar Danbolt ta for seg kvinnelige kunstnere både i Norden, i det øvrige Europa og i USA. Danbolt innleder med en forelesning om hvorfor det ikke finnes store kvinnelige kunstnere før sent på 1800-tallet. Denne følges opp av tre forelesninger om noen av de kvinnelige kunstnere som tross alt finnes fra middelalderen og frem til midten av 1800-tallet. Ingen av disse ble virkelig store, noe noen av dem muligens kunne ha blitt, hvis samfunnet hadde vært innrettet på en annen måte.

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.