Hva er rett? #2

Kjøp tilgang

Med professor Jørn Øyrehagen Sunde.

Rett, demokrati og rettsstat regulerer kvardagen i smått og stort. Lov og rett kan brukast til å byggja opp eit samfunn og gjera samfunnsmedlemmane fri, og det kan misbrukast til å skapa tyranni.

Kva er eigentleg skilnaden på lov og rett? Og korleis sikrar vi at lov og rett vert brukt på ein konstruktiv måte?  

Dette er nokre av spørsmåla som vert utforska i ei rekka av førelesingar med Jørn Øyrehagen Sunde. Her prøver Sunde òg å gje eit samla bilete av lov og rett som eit samfunns- og kulturfenomen.

Strømmedato:

Tirs.

05

.

05

19:00

19:45

Arrangør:
Litteraturhuset
Alder:

Hva er rett? #2

Direkte
Strømmedato:

Tirs.

19

.

05

19:00

19:45

Kjøp tilgang
Arrangør:
Litteraturhuset
Alder:

Med professor Jørn Øyrehagen Sunde.

Rett, demokrati og rettsstat regulerer kvardagen i smått og stort. Lov og rett kan brukast til å byggja opp eit samfunn og gjera samfunnsmedlemmane fri, og det kan misbrukast til å skapa tyranni.

Kva er eigentleg skilnaden på lov og rett? Og korleis sikrar vi at lov og rett vert brukt på ein konstruktiv måte?  

Dette er nokre av spørsmåla som vert utforska i ei rekka av førelesingar med Jørn Øyrehagen Sunde. Her prøver Sunde òg å gje eit samla bilete av lov og rett som eit samfunns- og kulturfenomen.

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.