Hva vi snakker om når vi snakker om: Straff

Med David Chelsom Vogt, Marianne Frøystad Walderhaug og Espen Gamlund.

I norsk rett defineres straff som «et onde som staten påfører en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen i den hensikt at det skal føles som et onde». Praksisen med å straffe de som bryter loven er så vanlig at vi knapt tenker over det. Men hva er egentlig formålet med straff? Fortjener forbrytere straff? Fungerer straff? Og hva betyr det å ta sin straff? Har den som har sonet sin straff med det gjort opp for seg og kan returnere til samfunnet?

Disse spørsmålene har ingen enkle svar, men til å hjelpe oss får vi denne kvelden besøk av to eksperter. David Chelsom Vogt, førstelektor i filosofi ved Universitetet i Bergen, har skrevet doktoravhandling om straffens moralske grunnlag, og Marianne Frøystad Walderhaug, filosof i Bjørgvin fengsel, skrev sin doktoravhandling om filosofiske samtaler med innsatte i fengsel. Samtalen ledes av filosofiprofessor Espen Gamlund.

Opptak fra arrangement 26. november 2019.

Arrangør:
Litteraturhuset i Bergen
Alder:

Hva vi snakker om når vi snakker om: Straff

Med David Chelsom Vogt, Marianne Frøystad Walderhaug og Espen Gamlund.

Hør på Apple Podkast
Hør på Spotify
Arrangør:
Litteraturhuset i Bergen
Alder:

I norsk rett defineres straff som «et onde som staten påfører en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen i den hensikt at det skal føles som et onde». Praksisen med å straffe de som bryter loven er så vanlig at vi knapt tenker over det. Men hva er egentlig formålet med straff? Fortjener forbrytere straff? Fungerer straff? Og hva betyr det å ta sin straff? Har den som har sonet sin straff med det gjort opp for seg og kan returnere til samfunnet?

Disse spørsmålene har ingen enkle svar, men til å hjelpe oss får vi denne kvelden besøk av to eksperter. David Chelsom Vogt, førstelektor i filosofi ved Universitetet i Bergen, har skrevet doktoravhandling om straffens moralske grunnlag, og Marianne Frøystad Walderhaug, filosof i Bjørgvin fengsel, skrev sin doktoravhandling om filosofiske samtaler med innsatte i fengsel. Samtalen ledes av filosofiprofessor Espen Gamlund.

Opptak fra arrangement 26. november 2019.

Salong: Den vanskelige personligheten

Hva snakker vi egentlig om når vi snakker om personlighet? Hvordan kan den grunnleggende væremåten vår skape utfordringer i liv og samspill? Og hva kan en gjøre med dette i psykoterapi?

Friluftlivets filosofi og motstraums reiselyst

Kven er eigentleg friluftslivet og naturen til for – og kva plass og rolle bør vi menneske innta overfor naturen?

Salong: Gode vibrasjonar – Musikk, hjerne og helse

Musikk berører. Men kva er det eigentleg som skjer med oss i møte med tonar og rytmar?

Gått glipp av noe?

Flere av arrangementene våre kan sees om igjen!
Se strømmearkiv

Gått glipp av et arrangement?

Flere av arrangementene våre kan sees om igjen!
Se strømmearkiv

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.