Hva vi snakker om når vi snakker om: Straff

Med David Chelsom Vogt, Marianne Frøystad Walderhaug og Espen Gamlund.

I norsk rett defineres straff som «et onde som staten påfører en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen i den hensikt at det skal føles som et onde». Praksisen med å straffe de som bryter loven er så vanlig at vi knapt tenker over det. Men hva er egentlig formålet med straff? Fortjener forbrytere straff? Fungerer straff? Og hva betyr det å ta sin straff? Har den som har sonet sin straff med det gjort opp for seg og kan returnere til samfunnet?

Disse spørsmålene har ingen enkle svar, men til å hjelpe oss får vi denne kvelden besøk av to eksperter. David Chelsom Vogt, førstelektor i filosofi ved Universitetet i Bergen, har skrevet doktoravhandling om straffens moralske grunnlag, og Marianne Frøystad Walderhaug, filosof i Bjørgvin fengsel, skrev sin doktoravhandling om filosofiske samtaler med innsatte i fengsel. Samtalen ledes av filosofiprofessor Espen Gamlund.

Opptak fra arrangement 26. november 2019.

Arrangør:
Litteraturhuset i Bergen
Alder:

Hva vi snakker om når vi snakker om: Straff

Med David Chelsom Vogt, Marianne Frøystad Walderhaug og Espen Gamlund.

Hør på Apple Podkast
Hør på Spotify
Arrangør:
Litteraturhuset i Bergen
Alder:

I norsk rett defineres straff som «et onde som staten påfører en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen i den hensikt at det skal føles som et onde». Praksisen med å straffe de som bryter loven er så vanlig at vi knapt tenker over det. Men hva er egentlig formålet med straff? Fortjener forbrytere straff? Fungerer straff? Og hva betyr det å ta sin straff? Har den som har sonet sin straff med det gjort opp for seg og kan returnere til samfunnet?

Disse spørsmålene har ingen enkle svar, men til å hjelpe oss får vi denne kvelden besøk av to eksperter. David Chelsom Vogt, førstelektor i filosofi ved Universitetet i Bergen, har skrevet doktoravhandling om straffens moralske grunnlag, og Marianne Frøystad Walderhaug, filosof i Bjørgvin fengsel, skrev sin doktoravhandling om filosofiske samtaler med innsatte i fengsel. Samtalen ledes av filosofiprofessor Espen Gamlund.

Opptak fra arrangement 26. november 2019.

Lyrisk kvarter: 17. mai-spesial

Salong: Den gåtefulle bevisstheten

Jakten på Vestlendingen: Sogningen

Gått glipp av noe?

Flere av arrangementene våre kan sees om igjen!
Podcast og strømmearkiv

Gått glipp av et arrangement?

Flere av arrangementene våre kan sees om igjen!
Se strømmearkiv

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.