Dagleglivet på Vestlandet 1600–1700: Del 1: Begjær, drap og djevelskap

Med Jørn Øyrehagen Sunde

Kari Knudsdatter kunne ha vore bare ei av mange kvinner som fekk barn utanfor ekteskap, deretter vart skuve ut i kulden i si samtid, og gløymt av ettertida. I staden drep ho fire av sine fem barn, medverka i drapet på kona til mannen ho ville gifta seg med, og vart dermed den verste mordaren vi kjenner frå Hardanger. Det er ikkje tvil om at Kari Knudsdatter gjorde vonde gjerningar. Men ho gjorde dei i eit vondt tilvære. Kva kan hennar historie fortelja oss om Dagleglivet på Vestlandet på 1600- og 1700-talet?

Arrangør:
Litteraturhuset i Bergen
Alder:

Dagleglivet på Vestlandet 1600–1700: Del 1: Begjær, drap og djevelskap

Med Jørn Øyrehagen Sunde

Hør på Apple Podkast
Hør på Spotify
Arrangør:
Litteraturhuset i Bergen
Alder:

Kari Knudsdatter kunne ha vore bare ei av mange kvinner som fekk barn utanfor ekteskap, deretter vart skuve ut i kulden i si samtid, og gløymt av ettertida. I staden drep ho fire av sine fem barn, medverka i drapet på kona til mannen ho ville gifta seg med, og vart dermed den verste mordaren vi kjenner frå Hardanger. Det er ikkje tvil om at Kari Knudsdatter gjorde vonde gjerningar. Men ho gjorde dei i eit vondt tilvære. Kva kan hennar historie fortelja oss om Dagleglivet på Vestlandet på 1600- og 1700-talet?

Salong: Den vanskelige personligheten

Hva snakker vi egentlig om når vi snakker om personlighet? Hvordan kan den grunnleggende væremåten vår skape utfordringer i liv og samspill? Og hva kan en gjøre med dette i psykoterapi?

Friluftlivets filosofi og motstraums reiselyst

Kven er eigentleg friluftslivet og naturen til for – og kva plass og rolle bør vi menneske innta overfor naturen?

Salong: Gode vibrasjonar – Musikk, hjerne og helse

Musikk berører. Men kva er det eigentleg som skjer med oss i møte med tonar og rytmar?

Gått glipp av noe?

Flere av arrangementene våre kan sees om igjen!
Se strømmearkiv

Gått glipp av et arrangement?

Flere av arrangementene våre kan sees om igjen!
Se strømmearkiv

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.