Økokritiske dialoger. Innganger til arbeid med bærekraft i lærerutdanningene

Tirs.

28

.

05

19:00

20:30

Zinken Hopp

Bli med
Kjøp billett
Billetter i døren
Gratis

Dagens læreplaner legger stor vekt på det å utforske tekster, steder, faglige temaer og ulike typer miljø og materiale, og anerkjenner utforskningens potensial i kunnskapstilegnelse. For å være en dyktig lærer i dagens og fremtiden skole, er det dermed viktig å oppøve gode strategier og ha hensiktsmessige metodiske redskaper for å drive utforskende undervisning.

Dialogisk undervisning er grunnleggende utforskende, og antologien  Økokritiske dialoger - innganger til arbeid med bærekraft i  lærerutdanningene (2023, Universitetsforlaget) viser hvordan rammeverket  økokritiske dialoger, som kombinerer en dialogisk tilnærming med  perspektiver fra økokritikk, kan være en måte å utforske og  videreutvikle det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling på i  lærerutdanningene.

Kapitlene i boken eksemplifiserer hvordan man kan arbeide med og ta i  bruk økokritiske dialoger innenfor ulike lærerutdanningsfag og i skolen. Målet er å gi lærerutdannere, lærerstudenter og lærere i skolen faglige  eksempler på, og verktøy til å gjennomføre, dialogisk undervisning der samspillet mellom mennesker og natur står sentralt.

Nina Goga og Lykke Guanio-Uluru er begge professorer i litteratur ved  Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolkning på Høgskolen på Vestlandet. De  underviser på grunnskolelærerutdanningen, og er begge aktive i  forskningsgruppen Nature in Children’s Literature and Culture som er ledet av Lykke Guanio-Uluru.

Gratis.   

Arrangør:
Selskapet til Vitenskapenes Fremme
Alder:
Litthus i ditthus

Tirs.

28

.

05

19:00

20:30

Zinken Hopp

Gratis
Billetter i døren
Bli med
Kjøp billett
Arrangør:
Selskapet til Vitenskapenes Fremme
Alder:

Økokritiske dialoger. Innganger til arbeid med bærekraft i lærerutdanningene

Dagens læreplaner legger stor vekt på det å utforske tekster, steder, faglige temaer og ulike typer miljø og materiale, og anerkjenner utforskningens potensial i kunnskapstilegnelse. For å være en dyktig lærer i dagens og fremtiden skole, er det dermed viktig å oppøve gode strategier og ha hensiktsmessige metodiske redskaper for å drive utforskende undervisning.

Dialogisk undervisning er grunnleggende utforskende, og antologien  Økokritiske dialoger - innganger til arbeid med bærekraft i  lærerutdanningene (2023, Universitetsforlaget) viser hvordan rammeverket  økokritiske dialoger, som kombinerer en dialogisk tilnærming med  perspektiver fra økokritikk, kan være en måte å utforske og  videreutvikle det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling på i  lærerutdanningene.

Kapitlene i boken eksemplifiserer hvordan man kan arbeide med og ta i  bruk økokritiske dialoger innenfor ulike lærerutdanningsfag og i skolen. Målet er å gi lærerutdannere, lærerstudenter og lærere i skolen faglige  eksempler på, og verktøy til å gjennomføre, dialogisk undervisning der samspillet mellom mennesker og natur står sentralt.

Nina Goga og Lykke Guanio-Uluru er begge professorer i litteratur ved  Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolkning på Høgskolen på Vestlandet. De  underviser på grunnskolelærerutdanningen, og er begge aktive i  forskningsgruppen Nature in Children’s Literature and Culture som er ledet av Lykke Guanio-Uluru.

Gratis.   

Kosthald og folkesjukdomane - kva kampar bør me ta?

Alver

Ons.

5

.

06

18:00

19:30

Bli med
Kjøp billett
Problemet er ikkje deg – det er maten!

Boklansering: Go to gate

Boksalongen

Tors.

6

.

06

19:00

22:30

Bli med
Kjøp billett
Boklansering med Frode Grytten og Andreas Helland

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.