Vilkår for utleie

Norsk lov setter noen begrensninger på ytringer som leietakere forplikter seg til å overholde. Se Lov om straff (Straffeloven) og Lov om skadeerstatning (Skadeerstatningsloven) på lovdata.no.

Litteraturhuset vil til en hver tid gjøre redaksjonelle vurderinger når det gjelder potensielle leietakere og deres program.

Priser og kapasitet
Prisene er oppgitt ekskludert mva. på 25%.

Kapasiteten er noe fleksibel med tanke på at noen kommer sammen og kan sitte nærmere. Antallet som oppgis i rommene gjelder for oppsett med stolrader. Ved annen møblering vil kapasiteten være mindre.

Dagsprisen gjelder 8 timer, inkludert personalbemanning før, under og etter arrangementet. Timepris pr. påfølgende time utover 8 timer er 600,– inkludert mva.

Tekniker for inntil 4 timer koster 2.250,– inkludert mva.

Ekstra teknisk pakke (flere mikrofoner enn 2) koster 1.875,– inkludert mva.

Se kostnader for strømming på egen side i prisoversikten vår.

For organisasjoner som har momsfritak, faktureres ikke moms.

Avbestilling
Bekreftet arrangement kan avbestilles kostnadsfritt innen 1 måned før arrangementet.

Avbestilling inntil 14 dager før arrangement faktureres med halv leie. Ved avbestilling etter dette faktureres leien i sin helhet.

Se tidligere arrangementer på nett!

Terapityranniet: Hvorfor må vi snakke om kjærlighet?

This is some text inside of a div block.
I essayet Åpenhetspredikantene i siste nummer av Samtiden går Frode Helmich Pedersen i rette med våre mest kjente samlivseksperter. Hvor nøytralt er egentlig deres syn på kjærligheten? Og må man absolutt snakke om alt?
Se arrangementet
Kjøp billett