Vegen til null: Næringslivet

Tirs.

22

.

03

19:00

20:00

Olav H. Hauge

Bli med
Kjøp billett
Billetter i døren
Gratis

Med Helene Frihammer, Øystein Thøgersen, Lars Henrik Paarup Michelsen og Frøy Gudbrandsen

Kva skal til for at Noreg skal nå målet om klimagassutslepp ned mot null i 2050? I ein serie med tre ulike innfallsvinklar, det personlege engasjementet, næringslivets utfordringar og det politiske ansvaret ser vi nærmare på kva som må setjast i verk av tiltak, kva som må ofrast, ja kva som skal til for at vi faktisk får ei reell forandring til det betre for kloten og klimaet.

Denne gongen er det næringslivet som skal under lupa. Kva kan og må  næringslivet generelt og einskilde bedrifter spesielt gjere for å nå nullutsleppsmålet. Litteraturhuset i Bergen får besøk av personar i sentrale posisjonar i samfunnet som kanskje kan gi eit svar: rektor ved Norges Handelshøyskole Øystein Thøgersen og NHOs regiondirektør Helene Frihammer. Ordstyrar er dagleg leiar i Norsk klimastiftelse Lars Henrik Paarup Michelsen.

90/60,- (stud.)


       

     
   

Arrangør:
Litteraturhuset i Bergen i samarbeid med Norsk klimastiftelse
Alder:
Litthus i ditthus

Tirs.

22

.

03

19:00

20:00

Olav H. Hauge

Gratis
Billetter i døren
Bli med
Kjøp billett
Arrangør:
Litteraturhuset i Bergen i samarbeid med Norsk klimastiftelse
Alder:

Vegen til null: Næringslivet

Med Helene Frihammer, Øystein Thøgersen, Lars Henrik Paarup Michelsen og Frøy Gudbrandsen

Kva skal til for at Noreg skal nå målet om klimagassutslepp ned mot null i 2050? I ein serie med tre ulike innfallsvinklar, det personlege engasjementet, næringslivets utfordringar og det politiske ansvaret ser vi nærmare på kva som må setjast i verk av tiltak, kva som må ofrast, ja kva som skal til for at vi faktisk får ei reell forandring til det betre for kloten og klimaet.

Denne gongen er det næringslivet som skal under lupa. Kva kan og må  næringslivet generelt og einskilde bedrifter spesielt gjere for å nå nullutsleppsmålet. Litteraturhuset i Bergen får besøk av personar i sentrale posisjonar i samfunnet som kanskje kan gi eit svar: rektor ved Norges Handelshøyskole Øystein Thøgersen og NHOs regiondirektør Helene Frihammer. Ordstyrar er dagleg leiar i Norsk klimastiftelse Lars Henrik Paarup Michelsen.

90/60,- (stud.)


       

     
   

Ingenting funnet.

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.