Vegen til null: den einskildes ansvar

Tirs.

01

.

02

19:00

20:00

Olav H. Hauge

Bli med
Kjøp billett
Billetter i døren
Gratis

Med Helge Drange, Linn Stalsberg og Martin Larsen Hirth.

Kva skal til for at Noreg skal nå målet om klimagassutslepp ned mot null i 2050? I ein serie med tre ulike innfallsvinklar, det personlege engasjementet, næringslivets utfordringar og det politiske ansvar ser vi nærmare på kva som må setjast i verk av tiltak, kva som må ofrast, ja kva som skal til for at vi faktisk får ei reell forandring til det betre for kloten og klimaet.

Første debatt ut i serien handler om eindkilmenneskets ansvar: kva må eller kan vi alle gjere for å nå målet om nullutslepp? Dei som blir med på å debattere dette er oseanograf og klimaforsker ved Bjerknessenteret Helge Drange og journalist Linn Stalsberg. Stalsberg gav i 2019 ut boka Det er nok nå. Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur. Frå ulike vinkler skal dei belyse korleis vi alle står overfor utfordringa med å redusere klimaavtrykket vårt  og kva vi faktisk kan gjere for å løyse dette. Ordstyrar er journalist i Bergens Tidende Martin Larsen Hirth.

90/60,- /stud.)


       

   

Arrangør:
Litteraturhuset i Bergen i samarbeid med Norsk klimastiftelse
Alder:
Litthus i ditthus

Tirs.

1

.

02

19:00

20:00

Olav H. Hauge

Gratis
Billetter i døren
Bli med
Kjøp billett
Arrangør:
Litteraturhuset i Bergen i samarbeid med Norsk klimastiftelse
Alder:

Vegen til null: den einskildes ansvar

Med Helge Drange, Linn Stalsberg og Martin Larsen Hirth.

Kva skal til for at Noreg skal nå målet om klimagassutslepp ned mot null i 2050? I ein serie med tre ulike innfallsvinklar, det personlege engasjementet, næringslivets utfordringar og det politiske ansvar ser vi nærmare på kva som må setjast i verk av tiltak, kva som må ofrast, ja kva som skal til for at vi faktisk får ei reell forandring til det betre for kloten og klimaet.

Første debatt ut i serien handler om eindkilmenneskets ansvar: kva må eller kan vi alle gjere for å nå målet om nullutslepp? Dei som blir med på å debattere dette er oseanograf og klimaforsker ved Bjerknessenteret Helge Drange og journalist Linn Stalsberg. Stalsberg gav i 2019 ut boka Det er nok nå. Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur. Frå ulike vinkler skal dei belyse korleis vi alle står overfor utfordringa med å redusere klimaavtrykket vårt  og kva vi faktisk kan gjere for å løyse dette. Ordstyrar er journalist i Bergens Tidende Martin Larsen Hirth.

90/60,- /stud.)


       

   

Ingenting funnet.

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.