Ukraina: språk, kultur og identitet

Tors.

21

.

09

19:00

20:30

Fosse-stova

Bli med
Kjøp billett
Billetter i døren
Gratis

Med Martin Paulsen (russiskfilolog ved UiB).

Ukraina har vore i stor endring sidan landet vart sjølvstendig i 1991.  Det russiske fullskala militære åtaket på landet i februar 2022 snudde  opp-ned på kvardagen til millionar av ukrainarar. I dette foredraget vil Martin Paulsen presentera nokre av dei lange linene i utviklinga av  ukrainsk språk, kultur og identitet, og syna korleis krigutbrotet har  påverka dei og kva ukrainarar sjølve seier om dette.   Instituttstyrar Martin Paulsen ved Institutt for framandspråk (UiB) er  russiskfilolog med spesialkompetanse innan russisk, kviterussisk og  ukrainsk språk, litteratur og kultur.

Gratis.


     

   

Arrangør:
Vestmannalaget
Alder:
Litthus i ditthus

Tors.

21

.

09

19:00

20:30

Fosse-stova

Gratis
Billetter i døren
Bli med
Kjøp billett
Arrangør:
Vestmannalaget
Alder:

Ukraina: språk, kultur og identitet

Med Martin Paulsen (russiskfilolog ved UiB).

Ukraina har vore i stor endring sidan landet vart sjølvstendig i 1991.  Det russiske fullskala militære åtaket på landet i februar 2022 snudde  opp-ned på kvardagen til millionar av ukrainarar. I dette foredraget vil Martin Paulsen presentera nokre av dei lange linene i utviklinga av  ukrainsk språk, kultur og identitet, og syna korleis krigutbrotet har  påverka dei og kva ukrainarar sjølve seier om dette.   Instituttstyrar Martin Paulsen ved Institutt for framandspråk (UiB) er  russiskfilolog med spesialkompetanse innan russisk, kviterussisk og  ukrainsk språk, litteratur og kultur.

Gratis.


     

   

Bergen International Book Club

Fosse-stova

Man.

9

.

10

19:00

20:30

Bli med
Kjøp billett
With Kari Jegerstedt.

Uenighetsfellesskapet: Ritualer

Olav H. Hauge

Tors.

28

.

09

19:00

21:00

Bli med
Kjøp billett
Hvilken plass har ritualer i Norge i dag?

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.