Uenighetsfellesskapet: Ritualer

Tirs.

12

.

03

19:00

21:00

Alver

Bli med
Kjøp billett
Billetter i døren
Gratis

Velkommen til en helt ny samtaleserie om religion og livssyn.

Hvilken plass har ritualer i Norge i dag?

I  fortsettelsen av samtaleserien "Uenighetsfellesskapet" fra 2023, et  samarbeid mellom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)  Bergen og Litteraturhuset i Bergen, får vi også i 2024 innblikk i de  mangfoldige religionene, tros- og livssynssamfunnene i byen. Hvem er de,  hva tenker de om ritualer, livet, døden, fellesskap og toleranse?

Gjennom  året skal vi få møte mennesker med forskjellig tro eller livssyn i  samtale om små og store spørsmål som berører samfunnet og alle oss som  bor her.

Den første samtalen i 2024, tirsdag 12. mars, tar for seg ritualer: Hvilken plass har ritualer i Norge i dag?

Ritualer  kan forstås som gjentatte formelle handlinger, som ofte foregår i en  sosial sammenheng. De fleste tros- og livssynssamfunn har ritualer for å  styrke tro eller overbevisning og bygge fellesskap. Men på hvilken måte  kommer de til uttrykk i dag sammenlignet med i går, ligner ritualene på  tvers av religioner og livssyn, og har de kanskje noe til felles? Og  hvilken plass får i det norske samfunnet i dag?

Velkommen  til en samtale med representanter fra forskjellige tros- og  livssynssamfunn i Bergen som vil belyse og reflektere rundt disse  spørsmålene.

Etter samtalen blir det tid til spørsmål fra salen og samtale med publikum.

Hjertelig velkommen!

Gratis.


       

   

Arrangør:
Samarbeidsrådet for tros­ og livssynssamfunn
Alder:
Litthus i ditthus

Tirs.

12

.

03

19:00

21:00

Alver

Gratis
Billetter i døren
Bli med
Kjøp billett
Arrangør:
Samarbeidsrådet for tros­ og livssynssamfunn
Alder:

Uenighetsfellesskapet: Ritualer

Velkommen til en helt ny samtaleserie om religion og livssyn.

Hvilken plass har ritualer i Norge i dag?

I  fortsettelsen av samtaleserien "Uenighetsfellesskapet" fra 2023, et  samarbeid mellom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)  Bergen og Litteraturhuset i Bergen, får vi også i 2024 innblikk i de  mangfoldige religionene, tros- og livssynssamfunnene i byen. Hvem er de,  hva tenker de om ritualer, livet, døden, fellesskap og toleranse?

Gjennom  året skal vi få møte mennesker med forskjellig tro eller livssyn i  samtale om små og store spørsmål som berører samfunnet og alle oss som  bor her.

Den første samtalen i 2024, tirsdag 12. mars, tar for seg ritualer: Hvilken plass har ritualer i Norge i dag?

Ritualer  kan forstås som gjentatte formelle handlinger, som ofte foregår i en  sosial sammenheng. De fleste tros- og livssynssamfunn har ritualer for å  styrke tro eller overbevisning og bygge fellesskap. Men på hvilken måte  kommer de til uttrykk i dag sammenlignet med i går, ligner ritualene på  tvers av religioner og livssyn, og har de kanskje noe til felles? Og  hvilken plass får i det norske samfunnet i dag?

Velkommen  til en samtale med representanter fra forskjellige tros- og  livssynssamfunn i Bergen som vil belyse og reflektere rundt disse  spørsmålene.

Etter samtalen blir det tid til spørsmål fra salen og samtale med publikum.

Hjertelig velkommen!

Gratis.


       

   

Er havet viktig for Paris og naturavtalen?

Zinken Hopp

Tors.

7

.

03

18:00

20:00

Bli med
Kjøp billett
Bergen Venstres bystyregruppe og Bergen Venstre inviterer til et møte om hvilken rolle havet har for å nå målene i Paris- og naturavtalen.

Magnus Brostrup Landstad som tidleg målreisingsmann

Fosse-stova

Tors.

14

.

03

19:00

21:00

Bli med
Kjøp billett
Det dugger over dal og fjell, det våres alle vegne!

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.