Slippfest: Skjønnnlitteraturens ungdom

Ons.

14

.

02

20:00

21:30

Olav H. Hauge

Bli med
Kjøp billett
Billetter i døren
Gratis

Med Elin Stengrundet, Audun Lindholm, Fredrik Parelius, Kristoffer Chelsom Vogt, Inga H. Undheim, Kristoffer Jul Larsen og Ola Harstad.

Den skjønnlitterære ungdommen er, som ungdom ellers, i en prosess der de både skal finne seg selv og kaste seg ut i verden. Det samme kan sies om forskning på skjønnlitterær ungdom. Det er et ferskt felt, men i det nye året har det med få ukers mellomrom utkommet to utgivelser som søker svar på hvem og hva skjønnlitteraturens ungdommer er.

Antologien Saftrike slyngelalderskikkelser – Ungdom i skandinavisk skjønnlitteratur (red. Diesen, Stengrundet & Undheim, Universitetsforlaget, 2024) viser at enkelte har brukt litteraturen for å vise ungdom hva de bør være, mens andre har vært opptatt av å utvide forståelsen av ungdom gjennom skildringer av hva ungdom er. Artiklene belyser skjønnlitterær ungdom fra 1700-tallet fram til vår tid, og tydeliggjør samlet sett at saftrik ungdom florerer i litteraturen.

I det nyeste nummeret av litteraturtidsskriftet Vagant undersøkes ulike forestillinger om ungdom, og hva som kjennetegner de siste 70 årenes generasjonsdannelser.

Skjønnlitteraturens ungdommer er overalt, nå også i litteraturvitenskapelig forskning, men hvem er de? Hva representerer de? Og hvorfor er de interessante å studere? Innledning om boken og tidsskriftet ved Elin Stengrundet (HVL) og Audun Lindholm (Vagant). Deretter blir det panelsamtale med Fredrik Parelius (UiB), Audun Lindholm (Vagant), Kristoffer Chelsom Vogt (UiB) og Inga H. Undheim (HVL). Samtalen ledes av Kristoffer Jul Larsen (HVL). Til slutt vil  Ola Harstad (NTNU) oppsummere det hele.

Gratis.


       

     
   

   

Arrangør:
Litteraturhuset i Bergen i samarbeid med Vagant og Høgskolen på Vestlandet
Alder:
Litthus i ditthus

Ons.

14

.

02

20:00

21:30

Olav H. Hauge

Gratis
Billetter i døren
Bli med
Kjøp billett
Arrangør:
Litteraturhuset i Bergen i samarbeid med Vagant og Høgskolen på Vestlandet
Alder:

Slippfest: Skjønnnlitteraturens ungdom

Med Elin Stengrundet, Audun Lindholm, Fredrik Parelius, Kristoffer Chelsom Vogt, Inga H. Undheim, Kristoffer Jul Larsen og Ola Harstad.

Den skjønnlitterære ungdommen er, som ungdom ellers, i en prosess der de både skal finne seg selv og kaste seg ut i verden. Det samme kan sies om forskning på skjønnlitterær ungdom. Det er et ferskt felt, men i det nye året har det med få ukers mellomrom utkommet to utgivelser som søker svar på hvem og hva skjønnlitteraturens ungdommer er.

Antologien Saftrike slyngelalderskikkelser – Ungdom i skandinavisk skjønnlitteratur (red. Diesen, Stengrundet & Undheim, Universitetsforlaget, 2024) viser at enkelte har brukt litteraturen for å vise ungdom hva de bør være, mens andre har vært opptatt av å utvide forståelsen av ungdom gjennom skildringer av hva ungdom er. Artiklene belyser skjønnlitterær ungdom fra 1700-tallet fram til vår tid, og tydeliggjør samlet sett at saftrik ungdom florerer i litteraturen.

I det nyeste nummeret av litteraturtidsskriftet Vagant undersøkes ulike forestillinger om ungdom, og hva som kjennetegner de siste 70 årenes generasjonsdannelser.

Skjønnlitteraturens ungdommer er overalt, nå også i litteraturvitenskapelig forskning, men hvem er de? Hva representerer de? Og hvorfor er de interessante å studere? Innledning om boken og tidsskriftet ved Elin Stengrundet (HVL) og Audun Lindholm (Vagant). Deretter blir det panelsamtale med Fredrik Parelius (UiB), Audun Lindholm (Vagant), Kristoffer Chelsom Vogt (UiB) og Inga H. Undheim (HVL). Samtalen ledes av Kristoffer Jul Larsen (HVL). Til slutt vil  Ola Harstad (NTNU) oppsummere det hele.

Gratis.


       

     
   

   

Ingenting funnet.

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.