Partidebatt: Korleis skal Vestland bli eit fossilfritt naturfylke i 2030?

Tirs.

29

.

08

19:00

21:00

Auditoriet

Bli med
Kjøp billett
Billetter i døren
Gratis

Knapt noko fylke har sett seg meir ambisiøse mål enn Vestland: I 2030 skal fylket ha netto null klimagassutslepp, og me skal sikra naturen og artsmangfaldet. Korleis vil partia som stiller til fylkestingsval hausten 2023 oppnå dette, kva konkrete tiltak kan dei presentera? Kva vegprosjekt vil partia prioritera opp, ned eller ut, korleis stiller dei seg til vindkraft på land og til havs – og er elektrifisering av sokkelen riktig bruk av den reine krafta vår? Kva parti vil stoppa dumping av gruveavfall i Førdefjorden, sikra at fiskeoppdrett vert lukka av omsyn til natur og miljø, og korleis vil dei verna 30% natur på land og til havs fram mot 2030? Dette og meir til skal Naturvernforbundet utfordra listetoppane som stiller til val i Vestland på i denne debatten.

Vestland skal bli fossilfritt og naturvenleg innan 2030 – men korleis skal dette skje i praksis? Kva vil partia som stiller til val i fylkestingsvalet gjera for å sikra at Vestland når dei ambisiøse natur- og klimamåla i den neste perioden? Det skal Naturvernforbundet finna ut av i denne debatten når me inviterer listetoppane som stiller til val i Vestland til debatt. Me vil mellom anna utfordra politikarane på tema som energi og vindkraft, dumping av gruveavfall i Førdefjorden, samferdsle, naturvern, fiskeoppdrett og hyttebygging.

Debatten blir strømmet. Du kan se den her.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.


       
   

   

Arrangør:
Naturvernforbundet Hordaland
Alder:
Litthus i ditthus

Tirs.

29

.

08

19:00

21:00

Auditoriet

Gratis
Billetter i døren
Bli med
Kjøp billett
Arrangør:
Naturvernforbundet Hordaland
Alder:

Partidebatt: Korleis skal Vestland bli eit fossilfritt naturfylke i 2030?

Knapt noko fylke har sett seg meir ambisiøse mål enn Vestland: I 2030 skal fylket ha netto null klimagassutslepp, og me skal sikra naturen og artsmangfaldet. Korleis vil partia som stiller til fylkestingsval hausten 2023 oppnå dette, kva konkrete tiltak kan dei presentera? Kva vegprosjekt vil partia prioritera opp, ned eller ut, korleis stiller dei seg til vindkraft på land og til havs – og er elektrifisering av sokkelen riktig bruk av den reine krafta vår? Kva parti vil stoppa dumping av gruveavfall i Førdefjorden, sikra at fiskeoppdrett vert lukka av omsyn til natur og miljø, og korleis vil dei verna 30% natur på land og til havs fram mot 2030? Dette og meir til skal Naturvernforbundet utfordra listetoppane som stiller til val i Vestland på i denne debatten.

Vestland skal bli fossilfritt og naturvenleg innan 2030 – men korleis skal dette skje i praksis? Kva vil partia som stiller til val i fylkestingsvalet gjera for å sikra at Vestland når dei ambisiøse natur- og klimamåla i den neste perioden? Det skal Naturvernforbundet finna ut av i denne debatten når me inviterer listetoppane som stiller til val i Vestland til debatt. Me vil mellom anna utfordra politikarane på tema som energi og vindkraft, dumping av gruveavfall i Førdefjorden, samferdsle, naturvern, fiskeoppdrett og hyttebygging.

Debatten blir strømmet. Du kan se den her.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.


       
   

   

Bergen International Book Club

Fosse-stova

Man.

9

.

10

19:00

20:30

Bli med
Kjøp billett
With Kari Jegerstedt.

Uenighetsfellesskapet: Ritualer

Olav H. Hauge

Tors.

28

.

09

19:00

21:00

Bli med
Kjøp billett
Hvilken plass har ritualer i Norge i dag?

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.