På trua laus: Ei venstrevridd kyrkje?

Ons.

07

.

09

19:00

20:30

Auditoriet

Bli med
Kjøp billett
Billetter i døren
Gratis

I denne utgåva av På trua laus samtalar biskop Halvor Nordhaug med professor Jan Ove Ulstein, som i år har gitt ut boka Oppbrotsteologi på det lange 70-talet: Frigjeringsteologi, marxisme, sosialetikk. Her fortel han historia om korleis kristen ungdom møtte utfordringane frå 68-opprøret. Kristenradikalarane utforma ein teologi for å grunnngi deira sosialistiske og marxistiske engasjement for å kunne ha heimstadrett i ei borgarleg kyrkje. Den sosialetiske vekkinga flytta inn i kyrkjeinstitusjonen. Utover på 1970-talet førte det til fornying av kyrkja sitt samfunnsengasjement. Men kva var baksida?

Er kyrkja i dag blitt for politisert og venstrevridd?

80/ 50,- (stud. og honnør)
   
   

Arrangør:
Den norske kirke – Bjørgvin bispedøme
Alder:
Litthus i ditthus

Ons.

7

.

09

19:00

20:30

Auditoriet

Gratis
Billetter i døren
Bli med
Kjøp billett
Arrangør:
Den norske kirke – Bjørgvin bispedøme
Alder:

På trua laus: Ei venstrevridd kyrkje?

I denne utgåva av På trua laus samtalar biskop Halvor Nordhaug med professor Jan Ove Ulstein, som i år har gitt ut boka Oppbrotsteologi på det lange 70-talet: Frigjeringsteologi, marxisme, sosialetikk. Her fortel han historia om korleis kristen ungdom møtte utfordringane frå 68-opprøret. Kristenradikalarane utforma ein teologi for å grunnngi deira sosialistiske og marxistiske engasjement for å kunne ha heimstadrett i ei borgarleg kyrkje. Den sosialetiske vekkinga flytta inn i kyrkjeinstitusjonen. Utover på 1970-talet førte det til fornying av kyrkja sitt samfunnsengasjement. Men kva var baksida?

Er kyrkja i dag blitt for politisert og venstrevridd?

80/ 50,- (stud. og honnør)
   
   

Ingenting funnet.

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.