Me trudde verdi her er til for oss (utsatt)

Ons.

17

.

03

19:00

20:30

Auditoriet

Bli med
Kjøp billett
Billetter i døren
Gratis

Med Casper André Lugg, Kristin Berget og Thomas Hylland Eriksen.

Olav H. Hauge si dikting reflekterer ofte rundt menneske sitt forhold til naturen. Festivaltema for årets Poesifestival spring ut frå diktet Me trudde verdi her er til for oss som Hauge gav ut i 1980.  

Vi har valt Naturtap som tema fordi denne krisa rammar miljøet vi lever i her og no. Poesien kan formidle både felles erfaringar og kaste nytt lys over tap av landskap, artar, mangfald og varsemd for naturen. Korleis opplever og erfarer vi menneske desse endringane? Når blei menneskelivet fråskilt livet i naturen,  og er det slik at naturen er blitt så abstrakt for det moderne menneske at dei fleste av oss har vanskeleg for å ta innover oss kva det er som går tapt?  

Mange av dagens poetar tek for seg ulike aspekt rundt klimaendringane i diktinga si.  
Kan poesien vere ein inngang, eit hjelpemiddel som kan få oss til å forstå kva det er som er i ferd med å gå tapt? Kan poesien gjere det heile meir handgripeleg for oss? Kan poesien vekkje oss?  

Poetane Kristin Berget og Casper André Lund i samtale med sosialantropolog og forskar Thomas Hylland Eriksen.

Poesifestivalen går av stabelen 3.-5. september 2021 i Ulvik, heimbygda til den store diktaren Olav H. Hauge. Festivalen blir arrangert for 11. gong, og har etablert seg som ein av dei leiande poesifestivalane her til lands. I tillegg til profilerte norske og nordiske poetar kjem også kjende og kjære songlyrikarar til festivalen i september.

150,–

Arrangør:
Haugesenteret
Alder:
Litthus i ditthus

Ons.

17

.

03

19:00

20:30

Auditoriet

Gratis
Billetter i døren
Bli med
Kjøp billett
Arrangør:
Haugesenteret
Alder:

Me trudde verdi her er til for oss (utsatt)

Med Casper André Lugg, Kristin Berget og Thomas Hylland Eriksen.

Olav H. Hauge si dikting reflekterer ofte rundt menneske sitt forhold til naturen. Festivaltema for årets Poesifestival spring ut frå diktet Me trudde verdi her er til for oss som Hauge gav ut i 1980.  

Vi har valt Naturtap som tema fordi denne krisa rammar miljøet vi lever i her og no. Poesien kan formidle både felles erfaringar og kaste nytt lys over tap av landskap, artar, mangfald og varsemd for naturen. Korleis opplever og erfarer vi menneske desse endringane? Når blei menneskelivet fråskilt livet i naturen,  og er det slik at naturen er blitt så abstrakt for det moderne menneske at dei fleste av oss har vanskeleg for å ta innover oss kva det er som går tapt?  

Mange av dagens poetar tek for seg ulike aspekt rundt klimaendringane i diktinga si.  
Kan poesien vere ein inngang, eit hjelpemiddel som kan få oss til å forstå kva det er som er i ferd med å gå tapt? Kan poesien gjere det heile meir handgripeleg for oss? Kan poesien vekkje oss?  

Poetane Kristin Berget og Casper André Lund i samtale med sosialantropolog og forskar Thomas Hylland Eriksen.

Poesifestivalen går av stabelen 3.-5. september 2021 i Ulvik, heimbygda til den store diktaren Olav H. Hauge. Festivalen blir arrangert for 11. gong, og har etablert seg som ein av dei leiande poesifestivalane her til lands. I tillegg til profilerte norske og nordiske poetar kjem også kjende og kjære songlyrikarar til festivalen i september.

150,–

Ingenting funnet.

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.