Litteratursommercamp dag 5

Fre.

19

.

07

12:00

16:00

Helhus

Bli med
Kjøp billett
Billetter i døren
Gratis

12.00–14.00: Translation as a tool for better writing

Translating your own text is a bit like studying your own drawing in a  mirror: You suddenly get a whole new perspective. Together we will  explore the ways this exercise can help us improve our written  expression. You don't need any experience in translation to participate,  but you should be able to write in two different languages and bring a  text you wish to develop further. The workshop is led by Trude Lyngby.

This event will be held in Norwegian and English.

12.00–16.00: Silent Writing/ Stilleskriving

Hver  dag på camp tilbyr vi et rolig skrivested der du kan jobbe med egne  skriveprosjekter eller med skriveoppgaver du får fra oss. Hvis flere  ønsker det, kan dere kjøre en feedbackrundt på hverandres tekster mot  slutten av skrivetiden!

Every day at camp we  provide a dedicated writing space where you can write in peace and quiet  on your own writing projects or work on writing assignments we'll  provide you with. If, at the end of a session, you want to give feedback  on each other's work, just get together and do so!

14.00–15.00: Om oversettelse: Fra In the Seraphim City til I tronenes by

Det er en helt egen kunst å oversette - kanskje spesielt sitt eget verk, når det har gått et tiår siden det ble skrevet.

Forfatter Eirik Moe Dahll-Larssøn diskuterer og utforsker hva det vil si å oversette et verk, ikke bare i  språk men i tid, gjennom forskjellene og likhetene - språklig,  tidsmessig, og moralsk - mellom sin 2015-bok In the Seraphim City og den nye oversettelsen I Tronenes By.

15.00–16.00: Translation Round Table/ Rundebordsamtale om oversettelese

Vi avslutter oversetterdagen (og første campuke) med en  rundebordssamtale om oversettelse. Her kan du ta opp spørsmål som har  dukket opp i løpet av dagen, eller andre ting som handler om  oversettelse. Vi stiller med oversetterpanel!

After two  events focused on translation we end the day with a round table  conversation about translation. You can ask about things related to the  events, or anything else to do with translation. A panel of translators  will host the discussion!

Free entry. Gratis.
   

   

Arrangør:
Litteraturcamp
Alder:
Litthus i ditthus

Fre.

19

.

07

12:00

16:00

Helhus

Gratis
Billetter i døren
Bli med
Kjøp billett
Arrangør:
Litteraturcamp
Alder:

Litteratursommercamp dag 5

12.00–14.00: Translation as a tool for better writing

Translating your own text is a bit like studying your own drawing in a  mirror: You suddenly get a whole new perspective. Together we will  explore the ways this exercise can help us improve our written  expression. You don't need any experience in translation to participate,  but you should be able to write in two different languages and bring a  text you wish to develop further. The workshop is led by Trude Lyngby.

This event will be held in Norwegian and English.

12.00–16.00: Silent Writing/ Stilleskriving

Hver  dag på camp tilbyr vi et rolig skrivested der du kan jobbe med egne  skriveprosjekter eller med skriveoppgaver du får fra oss. Hvis flere  ønsker det, kan dere kjøre en feedbackrundt på hverandres tekster mot  slutten av skrivetiden!

Every day at camp we  provide a dedicated writing space where you can write in peace and quiet  on your own writing projects or work on writing assignments we'll  provide you with. If, at the end of a session, you want to give feedback  on each other's work, just get together and do so!

14.00–15.00: Om oversettelse: Fra In the Seraphim City til I tronenes by

Det er en helt egen kunst å oversette - kanskje spesielt sitt eget verk, når det har gått et tiår siden det ble skrevet.

Forfatter Eirik Moe Dahll-Larssøn diskuterer og utforsker hva det vil si å oversette et verk, ikke bare i  språk men i tid, gjennom forskjellene og likhetene - språklig,  tidsmessig, og moralsk - mellom sin 2015-bok In the Seraphim City og den nye oversettelsen I Tronenes By.

15.00–16.00: Translation Round Table/ Rundebordsamtale om oversettelese

Vi avslutter oversetterdagen (og første campuke) med en  rundebordssamtale om oversettelse. Her kan du ta opp spørsmål som har  dukket opp i løpet av dagen, eller andre ting som handler om  oversettelse. Vi stiller med oversetterpanel!

After two  events focused on translation we end the day with a round table  conversation about translation. You can ask about things related to the  events, or anything else to do with translation. A panel of translators  will host the discussion!

Free entry. Gratis.
   

   

Litteratursommercamp dag 10

Helhus

Fre.

26

.

07

12:00

20:00

Bli med
Kjøp billett
Siste dag! Velkommen til Opplesning 101, Close Reading of Lyrics, quiz, stilleskriving og avslutning!

Litteratursommercamp dag 9

Helhus

Tors.

25

.

07

12:00

16:00

Bli med
Kjøp billett
Henning Bergsvåg, sakprosa og stilleskriving

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.