Kritikarseminar

Fre.

19

.

11

12:00

23:00

Auditoriet

Bli med
Kjøp billett
Billetter i døren
Gratis

Kven tar ansvar for at det finst markante kritikarar i lokal- og regionalpressa?

Kritikken er utsett og personavhengig i region- og lokalavisene, og stadig fleire viktige regionaviser har skalert ned spalteplassen til kritikk. Dette har store konsekvensar for mengden bøker som blir meldt og det har òg truleg store konsekvensar for det redaksjonelle arbeidet med kritikken som blir levert.

Om ei avis ønsker å posisjonere seg som ein viktig meiningsbærar av kritikk, må den kunne dekke eit breitt spekter av aktuelle bøker samtidig som den bygger opp den einskilde kritikaren.  Kven tar ansvar for geografisk mangfald blant kritikarane og korleis  kan ein bygge opp markante, kritiske røyster utanfor Oslo?

Med: Cathrine Krøger (kritikar i Dagbladet), Arne Borge (kulturredaktør i Vårt Land), Erik Bjerck Hagen (professor i litteraturvitskap ved UiB), Frode Helmich Pedersen (førsteamanuensis i nordisk litteraturvitskap ved UiB), Frode Bjerkestrand (kulturredaktør i Bergens Tidende), Vera Henriksen (kulturleiar i Romsdals Budstikke) og Jan Zahl (teater- og filmkritikar og bokansvarleg i Stavanger Aftenblad).

Program:

12.00: Kaffi

12.15-13.00: «Fra en kritikers dagbok. 1998-2020». Føredrag ved Cathrine Krøger.

13.00-14.00: Lunsj

14.00-14.45: «Enhver kritikk er en mulig nyhet». Føredrag ved Arne Borge.

15.00-15.45: «Den gode kritikken før og nå. Om noen anmeldelser fra perioden 1908-2020». Føredrag ved Erik Bjerck-Hagen.

17.00-19.30: Middag

20.00-21.30: Korleis er stoda for kritikken i lokal- og regionalpressa? Paneldebatt med Frode Bjerkestrand, Vera Henriksen og Jan Zahl. Ordstyrar er Frode Helmich Pedersen.

Arrangementet føregår på Litteraturhuset i Bergen. Det vil òg bli strøymt via nettsida til Litteraturhuset. Følg denne lenka.

Gratis (påmelding). For spørsmål og påmelding, send ein e-post.

Påmeldingsfrist: 1. november 2021.

Seminaret er støtta av Fritt Ord.


   

       if(window.strchfSettings === undefined) window.strchfSettings = {};
   window.strchfSettings.stats = {url: "https://litteraturhuset-i-bergen.storychief.io/kritikarseminar-60c0864c6c024?id=1471075365&type=26",title: "Kritikarseminar",id: "3c6e918d-0d70-47ba-ac92-df0f163eb4ff"};
           (function(d, s, id) {
     var js, sjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
     if (d.getElementById(id)) {window.strchf.update(); return;}
     js = d.createElement(s); js.id = id;
     js.src = "https://d37oebn0w9ir6a.cloudfront.net/scripts/v0/strchf.js";
     js.async = true;
     sjs.parentNode.insertBefore(js, sjs);
   }(document, 'script', 'storychief-jssdk'))
   

Arrangør:
Litteraturhuset i Bergen i samarbeid med Norsk kritikerlag
Alder:
Litthus i ditthus

Fre.

19

.

11

12:00

23:00

Auditoriet

Gratis
Billetter i døren
Bli med
Kjøp billett
Arrangør:
Litteraturhuset i Bergen i samarbeid med Norsk kritikerlag
Alder:

Kritikarseminar

Kven tar ansvar for at det finst markante kritikarar i lokal- og regionalpressa?

Kritikken er utsett og personavhengig i region- og lokalavisene, og stadig fleire viktige regionaviser har skalert ned spalteplassen til kritikk. Dette har store konsekvensar for mengden bøker som blir meldt og det har òg truleg store konsekvensar for det redaksjonelle arbeidet med kritikken som blir levert.

Om ei avis ønsker å posisjonere seg som ein viktig meiningsbærar av kritikk, må den kunne dekke eit breitt spekter av aktuelle bøker samtidig som den bygger opp den einskilde kritikaren.  Kven tar ansvar for geografisk mangfald blant kritikarane og korleis  kan ein bygge opp markante, kritiske røyster utanfor Oslo?

Med: Cathrine Krøger (kritikar i Dagbladet), Arne Borge (kulturredaktør i Vårt Land), Erik Bjerck Hagen (professor i litteraturvitskap ved UiB), Frode Helmich Pedersen (førsteamanuensis i nordisk litteraturvitskap ved UiB), Frode Bjerkestrand (kulturredaktør i Bergens Tidende), Vera Henriksen (kulturleiar i Romsdals Budstikke) og Jan Zahl (teater- og filmkritikar og bokansvarleg i Stavanger Aftenblad).

Program:

12.00: Kaffi

12.15-13.00: «Fra en kritikers dagbok. 1998-2020». Føredrag ved Cathrine Krøger.

13.00-14.00: Lunsj

14.00-14.45: «Enhver kritikk er en mulig nyhet». Føredrag ved Arne Borge.

15.00-15.45: «Den gode kritikken før og nå. Om noen anmeldelser fra perioden 1908-2020». Føredrag ved Erik Bjerck-Hagen.

17.00-19.30: Middag

20.00-21.30: Korleis er stoda for kritikken i lokal- og regionalpressa? Paneldebatt med Frode Bjerkestrand, Vera Henriksen og Jan Zahl. Ordstyrar er Frode Helmich Pedersen.

Arrangementet føregår på Litteraturhuset i Bergen. Det vil òg bli strøymt via nettsida til Litteraturhuset. Følg denne lenka.

Gratis (påmelding). For spørsmål og påmelding, send ein e-post.

Påmeldingsfrist: 1. november 2021.

Seminaret er støtta av Fritt Ord.


   

       if(window.strchfSettings === undefined) window.strchfSettings = {};
   window.strchfSettings.stats = {url: "https://litteraturhuset-i-bergen.storychief.io/kritikarseminar-60c0864c6c024?id=1471075365&type=26",title: "Kritikarseminar",id: "3c6e918d-0d70-47ba-ac92-df0f163eb4ff"};
           (function(d, s, id) {
     var js, sjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
     if (d.getElementById(id)) {window.strchf.update(); return;}
     js = d.createElement(s); js.id = id;
     js.src = "https://d37oebn0w9ir6a.cloudfront.net/scripts/v0/strchf.js";
     js.async = true;
     sjs.parentNode.insertBefore(js, sjs);
   }(document, 'script', 'storychief-jssdk'))
   

Litt LitFest: Den eldste unge guten i Bergen by (digitalt)

Alver

Fre.

22

.

10

22:15

23:15

Bli med
Kjøp billett
Sondre Lerche i samtale med Pedro Carmona-Alvarez.

Litt LitFest: Pandemien, mennesket og litteraturen (digitalt)

Alver

Fre.

22

.

10

21:00

22:00

Bli med
Kjøp billett
Hilde Sandvik i samtale med Thomas Hylland Eriksen, Dag O. Hessen og Eirik Vassenden.

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.