Korleis skal Bergen bli Noregs grønaste storby?

Tirs.

22

.

08

19:00

21:00

Auditoriet

Bli med
Kjøp billett
Billetter i døren
Gratis

Bergen har store miljøambisjonar: Innan 2030 skal byen ha kutta direkte klimagassutslepp med 85%, øydelegging av natur skal vera historie, og 65% av avfallet skal gjenvinnast. Kva konkret vil dei politiske partia gjera for å nå måla i den neste, avgjerande valperioden? Korleis vil dei konkret kutta utslepp, verna natur på land og til havs, stoppa ulovleg bygging av skogsbilvegar med ureine massar? Kva meiner dei om cruise, bybane, motorvegar og biltrafikk? Dette vil Naturvernforbundet Hordaland utfordra dei politiske partia på i denne debatten.

Lurer du på kor partia står i ulike miljøspørsmål i Bergen? Det skal Naturvernforbundet finna ut av denne kvelden når me inviterer til politikardebatt om klima, naturvern og miljø, med listetoppar i partia som stiller til val i Bergen kommune. Me vil mellom anna utfordra politikarane på korleis dei vil sikra kutt i klimagassar, stoppa miljøkriminalitet, og verna og restaurera 30% av naturen innan 2030.

Arrangementet blir strømmet. Du kan se det her.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.


       

   

Arrangør:
Naturvernforbundet Hordaland
Alder:
Litthus i ditthus

Tirs.

22

.

08

19:00

21:00

Auditoriet

Gratis
Billetter i døren
Bli med
Kjøp billett
Arrangør:
Naturvernforbundet Hordaland
Alder:

Korleis skal Bergen bli Noregs grønaste storby?

Bergen har store miljøambisjonar: Innan 2030 skal byen ha kutta direkte klimagassutslepp med 85%, øydelegging av natur skal vera historie, og 65% av avfallet skal gjenvinnast. Kva konkret vil dei politiske partia gjera for å nå måla i den neste, avgjerande valperioden? Korleis vil dei konkret kutta utslepp, verna natur på land og til havs, stoppa ulovleg bygging av skogsbilvegar med ureine massar? Kva meiner dei om cruise, bybane, motorvegar og biltrafikk? Dette vil Naturvernforbundet Hordaland utfordra dei politiske partia på i denne debatten.

Lurer du på kor partia står i ulike miljøspørsmål i Bergen? Det skal Naturvernforbundet finna ut av denne kvelden når me inviterer til politikardebatt om klima, naturvern og miljø, med listetoppar i partia som stiller til val i Bergen kommune. Me vil mellom anna utfordra politikarane på korleis dei vil sikra kutt i klimagassar, stoppa miljøkriminalitet, og verna og restaurera 30% av naturen innan 2030.

Arrangementet blir strømmet. Du kan se det her.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.


       

   

Bergen International Book Club

Fosse-stova

Man.

9

.

10

19:00

20:30

Bli med
Kjøp billett
With Kari Jegerstedt.

Uenighetsfellesskapet: Ritualer

Olav H. Hauge

Tors.

28

.

09

19:00

21:00

Bli med
Kjøp billett
Hvilken plass har ritualer i Norge i dag?

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.