Klimavenleg offentleg sektor – korleis riggar vi oss for framtida?

Tors.

22

.

02

18:00

19:00

Zinken Hopp

Bli med
Kjøp billett
Billetter i døren
Gratis

Vi har forplikta oss etter Paris-avtala til å halde global oppvarming under 2 grader. For å få til dette må offentleg sektor kutte stort i klimautsleppa. Vanlegvis prioriterer helsevesenet mellom kostnad, effektivitet og tilgang til behandling. Bør klimautslepp bli ein del av denne vurderinga? Korleis kan beslutningstakarane gjere best mogleg vurderingar?

Anand Bhopal (UiB) er utdanna lege og forskar på skjeringspunktet mellom helseprioriteringar, klimaendringar og avkarbonisering av helsevesenet. I samtale med Simon Øverland (UiB) vil han ta oss gjennom korleis ein stor offentleg sektor kan bli grønare og korleis dei same prinsippa kan brukast på andre felt. Han vil også reflektere rundt korleis balansere mellom aktivisme og forskarrolla.

Om serien: Korleis riggar vi oss for framtida?

Dei store samfunnsutfordringane kjem folk til Bergen for å løyse. På Universitetet i Bergen har vi forskarar som jobbar med alt frå krigens lover, ei aldrande befolkning og miljøvenleg helsevesen til korleis vi organiserer vårt vesle bergenske byrom. I denne serien møter Simon Øverland (leiar for globale samfunnsutfordringar ved UiB) unge forskarar som finn framtidas løysingar.

Gratis.

Arrangør: Universitetet i Bergen   

Arrangør:
Universitetet i Bergen
Alder:
Litthus i ditthus

Tors.

22

.

02

18:00

19:00

Zinken Hopp

Gratis
Billetter i døren
Bli med
Kjøp billett
Arrangør:
Universitetet i Bergen
Alder:

Klimavenleg offentleg sektor – korleis riggar vi oss for framtida?

Vi har forplikta oss etter Paris-avtala til å halde global oppvarming under 2 grader. For å få til dette må offentleg sektor kutte stort i klimautsleppa. Vanlegvis prioriterer helsevesenet mellom kostnad, effektivitet og tilgang til behandling. Bør klimautslepp bli ein del av denne vurderinga? Korleis kan beslutningstakarane gjere best mogleg vurderingar?

Anand Bhopal (UiB) er utdanna lege og forskar på skjeringspunktet mellom helseprioriteringar, klimaendringar og avkarbonisering av helsevesenet. I samtale med Simon Øverland (UiB) vil han ta oss gjennom korleis ein stor offentleg sektor kan bli grønare og korleis dei same prinsippa kan brukast på andre felt. Han vil også reflektere rundt korleis balansere mellom aktivisme og forskarrolla.

Om serien: Korleis riggar vi oss for framtida?

Dei store samfunnsutfordringane kjem folk til Bergen for å løyse. På Universitetet i Bergen har vi forskarar som jobbar med alt frå krigens lover, ei aldrande befolkning og miljøvenleg helsevesen til korleis vi organiserer vårt vesle bergenske byrom. I denne serien møter Simon Øverland (leiar for globale samfunnsutfordringar ved UiB) unge forskarar som finn framtidas løysingar.

Gratis.

Arrangør: Universitetet i Bergen   

Er havet viktig for Paris og naturavtalen?

Zinken Hopp

Tors.

7

.

03

18:00

20:00

Bli med
Kjøp billett
Bergen Venstres bystyregruppe og Bergen Venstre inviterer til et møte om hvilken rolle havet har for å nå målene i Paris- og naturavtalen.

Magnus Brostrup Landstad som tidleg målreisingsmann

Fosse-stova

Tors.

14

.

03

19:00

21:00

Bli med
Kjøp billett
Det dugger over dal og fjell, det våres alle vegne!

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.