Karakteranalyse: Kroppsbevissthet i et relasjonelt perspektiv

Tors.

14

.

10

19:00

21:00

Auditoriet

Bli med
Kjøp billett
Billetter i døren
Gratis

Turid Nylund, Kari Galaaen, Stig Hjelland og Ketil Langeland

«The talking cure» -OG «The listening cure». Den verbale dialogen oppfattes med øret. Men under den verbale dialogen ligger en kommunikasjon med emosjonelt ubevisste, implisitte og nonverbale budskap. Disse oppfattes med øret OG med hele resten av kroppen. Intuitiv innsikt er en kroppslig kommunikasjon. Den kan læres!

NKI presenterer det nystartede utdanningsprogrammet i Bergen for leger og psykologer. Spesialistutdanning i dynamisk psykoterapi vil skape trygghet i møte med krevende terapiprosesser. NKI gir en praksisnær utdanning i psykodynamisk, relasjonell psykoanalyse, som studerer og henter inspirasjon fra teori og forskning innen utviklingspsykologi, nevropsykologi, taume-/dissosiasjonsteori, kroppsorientert teori og fenomenologi. Praktisk læring skjer gjennom pasientarbeid og øvelser, konkrete illustrasjoner og drøfting av kasuistikker. Gjennom dette øker din relasjonskompetanse og derved din trygghet som terapeut.

Det videregående seminar er grunnlaget for spesialitet i psykoterapi (Norsk Psykologforening)

Inngangsbillett kr. 140/80,- (stud.)

Arrangør:
Norsk karakteranalytisk institutt
Alder:
Litthus i ditthus

Tors.

14

.

10

19:00

21:00

Auditoriet

Gratis
Billetter i døren
Bli med
Kjøp billett
Arrangør:
Norsk karakteranalytisk institutt
Alder:

Karakteranalyse: Kroppsbevissthet i et relasjonelt perspektiv

Turid Nylund, Kari Galaaen, Stig Hjelland og Ketil Langeland

«The talking cure» -OG «The listening cure». Den verbale dialogen oppfattes med øret. Men under den verbale dialogen ligger en kommunikasjon med emosjonelt ubevisste, implisitte og nonverbale budskap. Disse oppfattes med øret OG med hele resten av kroppen. Intuitiv innsikt er en kroppslig kommunikasjon. Den kan læres!

NKI presenterer det nystartede utdanningsprogrammet i Bergen for leger og psykologer. Spesialistutdanning i dynamisk psykoterapi vil skape trygghet i møte med krevende terapiprosesser. NKI gir en praksisnær utdanning i psykodynamisk, relasjonell psykoanalyse, som studerer og henter inspirasjon fra teori og forskning innen utviklingspsykologi, nevropsykologi, taume-/dissosiasjonsteori, kroppsorientert teori og fenomenologi. Praktisk læring skjer gjennom pasientarbeid og øvelser, konkrete illustrasjoner og drøfting av kasuistikker. Gjennom dette øker din relasjonskompetanse og derved din trygghet som terapeut.

Det videregående seminar er grunnlaget for spesialitet i psykoterapi (Norsk Psykologforening)

Inngangsbillett kr. 140/80,- (stud.)

Ingenting funnet.

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.