Hvordan forebygge at ungdom skades av rusmidler?

Fre.

09

.

06

9:00

12:00

Auditoriet

Bli med
Kjøp billett
Billetter i døren
Gratis

Bergen har flere virkemidler for å forebygge rusmiddelproblematikk i alminnelighet, og spesielt når det gjelder ungdom og alkohol. Hvilke virkemidler er de viktigste, hvordan brukes de i dag, og hva bør det satses mer på i fremtiden?  

I dette fagseminaret vil ny forskning på området bli presentert, forebyggingspolitikk blir redegjort for, og orienteringer om hvordan forebygging av rusmiddelproblematikk i Bergen blir ivaretatt.  

For IOGT i Norge er forebygging første og viktigste virkemiddel. Vi ønsker å styrke og opprettholde en solidarisk og restriktiv rusmiddelpolitikk, styrke foreldre som rollemodeller og grensesettere, og at bruk av illegale rusmidler ikke skal normaliseres.

 Se nettsidene våre, iogt.no/fagdag, for mer informasjon om programmet og påmelding.


       
   
   

Arrangør:
IOGT i Norge
Alder:
Litthus i ditthus

Fre.

9

.

06

9:00

12:00

Auditoriet

Gratis
Billetter i døren
Bli med
Kjøp billett
Arrangør:
IOGT i Norge
Alder:

Hvordan forebygge at ungdom skades av rusmidler?

Bergen har flere virkemidler for å forebygge rusmiddelproblematikk i alminnelighet, og spesielt når det gjelder ungdom og alkohol. Hvilke virkemidler er de viktigste, hvordan brukes de i dag, og hva bør det satses mer på i fremtiden?  

I dette fagseminaret vil ny forskning på området bli presentert, forebyggingspolitikk blir redegjort for, og orienteringer om hvordan forebygging av rusmiddelproblematikk i Bergen blir ivaretatt.  

For IOGT i Norge er forebygging første og viktigste virkemiddel. Vi ønsker å styrke og opprettholde en solidarisk og restriktiv rusmiddelpolitikk, styrke foreldre som rollemodeller og grensesettere, og at bruk av illegale rusmidler ikke skal normaliseres.

 Se nettsidene våre, iogt.no/fagdag, for mer informasjon om programmet og påmelding.


       
   
   

Lansering av tidsskriftet Kraftverk 67

Olav H. Hauge

Tors.

8

.

06

19:00

20:30

Bli med
Kjøp billett
Velkommen til lansering av tidsskriftet Kraftverk nr. 67!

Moralsk opprustning av Forsvaret?

Auditoriet

Tirs.

13

.

06

19:00

21:00

Bli med
Kjøp billett
Samtale med forsvarssjefen om profesjonsetikk, etikkopplæring og krigens etikk.

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.