Filosofisk poliklinikk: Lidelse, tillit og helse. Refleksjoner om terapi og tro

Ons.

02

.

02

19:00

21:00

Auditoriet

Bli med
Kjøp billett
Billetter i døren
Gratis

I velment iver etter å gjøre folk friske har medisinen skapt tapere – de som ikke ønsker eller klarer fem om dagen, treningsstudio og nøysomhet, de som ikke tenker «rett», de som føler seg mislykket fordi de ikke gjør helsearbeidernes idealer til sine egne. Medisinen definerer helse gjennom stive krav til blodtrykk, kroppsvekt, symptomfrihet og passende atferd. Er det samtidig en oppskrift på grenseløst sykdomsfokus, selvopptatt usikkerhet - og fordypet lidelse? Nye terapitradisjoner i medisin, psykologi og helsefag slår til lyd for å flytte interessen fra defekter og mangler til ressurser, selvmedfølelse, nærvær og tillit. Står vi overfor et veiskille som kan bringe terapien nærmere et allmennmenneskelig behov for tro i betydningen tillit? Hva består disse endingene i og hvordan kan de tenkes å bedre vår helse?

I dette møtet har vi invitert Michael de Vibe og Eivind Meland til å drøfte disse spørsmålene. Kan man være mindre opptatt av sykdomskategorier og symptomer, og allikevel lykkes med å hjelpe den enkelte til å mestre livet, ut fra egne forutsetninger og verdier? Møteleder: Esperanza Diaz, styremedlem i Filosofisk Poliklinikk

Arrangementet finner sted på Litteraturhuset i Bergen, men kan også følges direkte via strøm.

100,-


       

     

Arrangør:
Filosofisk poliklinikk
Alder:
Litthus i ditthus

Ons.

2

.

02

19:00

21:00

Auditoriet

Gratis
Billetter i døren
Bli med
Kjøp billett
Arrangør:
Filosofisk poliklinikk
Alder:

Filosofisk poliklinikk: Lidelse, tillit og helse. Refleksjoner om terapi og tro

I velment iver etter å gjøre folk friske har medisinen skapt tapere – de som ikke ønsker eller klarer fem om dagen, treningsstudio og nøysomhet, de som ikke tenker «rett», de som føler seg mislykket fordi de ikke gjør helsearbeidernes idealer til sine egne. Medisinen definerer helse gjennom stive krav til blodtrykk, kroppsvekt, symptomfrihet og passende atferd. Er det samtidig en oppskrift på grenseløst sykdomsfokus, selvopptatt usikkerhet - og fordypet lidelse? Nye terapitradisjoner i medisin, psykologi og helsefag slår til lyd for å flytte interessen fra defekter og mangler til ressurser, selvmedfølelse, nærvær og tillit. Står vi overfor et veiskille som kan bringe terapien nærmere et allmennmenneskelig behov for tro i betydningen tillit? Hva består disse endingene i og hvordan kan de tenkes å bedre vår helse?

I dette møtet har vi invitert Michael de Vibe og Eivind Meland til å drøfte disse spørsmålene. Kan man være mindre opptatt av sykdomskategorier og symptomer, og allikevel lykkes med å hjelpe den enkelte til å mestre livet, ut fra egne forutsetninger og verdier? Møteleder: Esperanza Diaz, styremedlem i Filosofisk Poliklinikk

Arrangementet finner sted på Litteraturhuset i Bergen, men kan også følges direkte via strøm.

100,-


       

     

Ingenting funnet.

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.