Filosofisk poliklinikk: Bønn, meditasjon, medisin – finnes en rød tråd?

Ons.

06

.

10

19:00

21:00

Auditoriet

Bli med
Kjøp billett
Billetter i døren
Gratis

Med biskop Halvor Nordhaug, psykolog Per Einar Binder. Møteleder: Eivind Meland,

Meditasjon og medisin har etymologisk (språkhistorisk) samme rot – «å måle, begrense, råde». Legeyrket i dag er imidlertid dominert av kroppsteknologi og inngripende tiltak. Har vi tapt forståelsen av nærvær, trøst og overgivelse som veier til godt liv?

På filosofisk poliklinikks andre møte i møteserien «Religiøsitet, spiritualitet og moderne medisinske praksiser», undersøker vi hva fenomener som meditasjon og bønn kan fortelle oss om menneskers sårbarhet og helbredelse, og dermed om medisin, helse og hjelperens muligheter. Dreier religiøsitet seg om «tro» i betydningen «tillit»? Er den verdslige troen på medisin og helsevesen i så fall en dårlig religionserstatning, med teknologien som magi? Hvordan kan troende og verdslig orienterte samarbeide om å skape en fornuftig respekt for den åndelig dimensjonen i medisin og helsefag?

Vi har invitert biskop Halvor Nordhaug og psykolog Per Einar Binder til å belyse disse spørsmålene. Halvor Nordhaug er en tydelig stemme i offentligheten i vår landsdel. Binder er professor i tillegg til psykolog, og gav nylig ut boka «Hvem er jeg? Om å finne og skape identitet».

Kr. 110/60,- (stud.)

Arrangementet blir også vist på Filosofisk poliklinikks YouTube-kanal.

Arrangør:
Filosofisk poliklinikk
Alder:
Litthus i ditthus

Ons.

6

.

10

19:00

21:00

Auditoriet

Gratis
Billetter i døren
Bli med
Kjøp billett
Arrangør:
Filosofisk poliklinikk
Alder:

Filosofisk poliklinikk: Bønn, meditasjon, medisin – finnes en rød tråd?

Med biskop Halvor Nordhaug, psykolog Per Einar Binder. Møteleder: Eivind Meland,

Meditasjon og medisin har etymologisk (språkhistorisk) samme rot – «å måle, begrense, råde». Legeyrket i dag er imidlertid dominert av kroppsteknologi og inngripende tiltak. Har vi tapt forståelsen av nærvær, trøst og overgivelse som veier til godt liv?

På filosofisk poliklinikks andre møte i møteserien «Religiøsitet, spiritualitet og moderne medisinske praksiser», undersøker vi hva fenomener som meditasjon og bønn kan fortelle oss om menneskers sårbarhet og helbredelse, og dermed om medisin, helse og hjelperens muligheter. Dreier religiøsitet seg om «tro» i betydningen «tillit»? Er den verdslige troen på medisin og helsevesen i så fall en dårlig religionserstatning, med teknologien som magi? Hvordan kan troende og verdslig orienterte samarbeide om å skape en fornuftig respekt for den åndelig dimensjonen i medisin og helsefag?

Vi har invitert biskop Halvor Nordhaug og psykolog Per Einar Binder til å belyse disse spørsmålene. Halvor Nordhaug er en tydelig stemme i offentligheten i vår landsdel. Binder er professor i tillegg til psykolog, og gav nylig ut boka «Hvem er jeg? Om å finne og skape identitet».

Kr. 110/60,- (stud.)

Arrangementet blir også vist på Filosofisk poliklinikks YouTube-kanal.

Ingenting funnet.

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.