Døden i krig og krise

Ons.

05

.

10

19:00

21:30

Auditoriet

Bli med
Kjøp billett
Billetter i døren
Gratis

Hvordan kan det ha seg at noen velger yrker med krisegaranti? Hva skal til for å håndtere kriser på en profesjonell måte og hvordan klarer noen å skape mening der andre kun ser kaos?

Hvordan kan det ha seg at noen velger yrker med krisegaranti? Hva skal til for å håndtere kriser på en profesjonell måte og hvordan klarer noen å skape mening der andre kun ser kaos? I Oktober-utgaven av Filosofisk Poliklinikk møter vi en krisepsykolog, en soldatantropolog og en lege med militær erfaring. De vil drøfte hva «krise» kan innebære – for norske spesialsoldater som trenes i å mestre krise og død, så vel som for barn og andre etterlatte som rammes av kriser i nære omgivelser. Om tapsopplevelser skjer i et fellesskap eller i ensomhet, hvilke rolle spiller det for sorgen og ettertiden? Bør vi være mentalt forberedt på kriser, og hvordan blir man det?

Psykologspesialist Heidi Wittrup Djup har mange års erfaring fra sorg-, krise- og traumefeltet, samt fra arbeid med flyktninger. Hun er daglig leder av Klinikk for krisepsykologi. Som fjortenåring mistet hun sin far av kreft, og som fagperson er hun spesielt opptatt av å sikre hjelp til barn og familier som opplever kriser – kanskje særlig de som lever i sårbare livssituasjoner fra før.

Tone Danielsen er sosialantropolog, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania og tidligere forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Danielsen har gjennom år fordypet seg i spesialsoldaters kultur, deres kompetanse på krisehåndtering, og vektleggingen av egalitær ledelse. Hennes engasjement og forskning på krigere er forankret i feltarbeid hvor hun er blitt kjent med soldatene som individer, og samtidig har erfart hva det betyr når fellesskapet er viktigere enn enkeltmenneskene.

Amandus Ibsen-Børnick er nuytdannet lege, styremedlem i Filosofisk Poliklinikk, og tjenestegjør for tiden i heimevernets innsatsstyrke.

100,–

Arrangementet blir strømmet. Du kan se det her.

Arrangør: Filosofisk Poliklinikk

Foto: Reuters


       

     
   

Arrangør:
Filosofisk Poliklinikk
Alder:
Litthus i ditthus

Ons.

5

.

10

19:00

21:30

Auditoriet

Gratis
Billetter i døren
Bli med
Kjøp billett
Arrangør:
Filosofisk Poliklinikk
Alder:

Døden i krig og krise

Hvordan kan det ha seg at noen velger yrker med krisegaranti? Hva skal til for å håndtere kriser på en profesjonell måte og hvordan klarer noen å skape mening der andre kun ser kaos?

Hvordan kan det ha seg at noen velger yrker med krisegaranti? Hva skal til for å håndtere kriser på en profesjonell måte og hvordan klarer noen å skape mening der andre kun ser kaos? I Oktober-utgaven av Filosofisk Poliklinikk møter vi en krisepsykolog, en soldatantropolog og en lege med militær erfaring. De vil drøfte hva «krise» kan innebære – for norske spesialsoldater som trenes i å mestre krise og død, så vel som for barn og andre etterlatte som rammes av kriser i nære omgivelser. Om tapsopplevelser skjer i et fellesskap eller i ensomhet, hvilke rolle spiller det for sorgen og ettertiden? Bør vi være mentalt forberedt på kriser, og hvordan blir man det?

Psykologspesialist Heidi Wittrup Djup har mange års erfaring fra sorg-, krise- og traumefeltet, samt fra arbeid med flyktninger. Hun er daglig leder av Klinikk for krisepsykologi. Som fjortenåring mistet hun sin far av kreft, og som fagperson er hun spesielt opptatt av å sikre hjelp til barn og familier som opplever kriser – kanskje særlig de som lever i sårbare livssituasjoner fra før.

Tone Danielsen er sosialantropolog, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania og tidligere forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Danielsen har gjennom år fordypet seg i spesialsoldaters kultur, deres kompetanse på krisehåndtering, og vektleggingen av egalitær ledelse. Hennes engasjement og forskning på krigere er forankret i feltarbeid hvor hun er blitt kjent med soldatene som individer, og samtidig har erfart hva det betyr når fellesskapet er viktigere enn enkeltmenneskene.

Amandus Ibsen-Børnick er nuytdannet lege, styremedlem i Filosofisk Poliklinikk, og tjenestegjør for tiden i heimevernets innsatsstyrke.

100,–

Arrangementet blir strømmet. Du kan se det her.

Arrangør: Filosofisk Poliklinikk

Foto: Reuters


       

     
   

Ingenting funnet.

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.