Dialogkveld om strukturell rasisme i Bergen

Tors.

27

.

01

17:30

19:30

Alver

Bli med
Kjøp billett
Billetter i døren
Gratis

Vestland innvandrerråd inviterer til en dialogkveld der Eline Aresdatter Haakestad som er Byråd for kultur, mangfold og likestilling, Sindre Bangstad som jobber i Kifo og Iver Belle-Ramos fra Bergen Næringsråd skal snakke om hva som kan gjøres for å minske den strukturelle rasismen som finnes i Bergen.

Vista Analyse og Institutt for kirke- religions- og livsynsforskning (KIFO) har tidligere i år gjennomført et forskningsprosjekt om strukturell rasisme i Bergen, på oppdrag fra Bergen kommune. Forskningsrapporten konkluderer med at diskriminering og forskjellsbehandling forekommer i Bergen. Dette er noe vi i Vestland innvandrerråd ønsker å snakke om, og vi inviterer derfor til en dialogkveld der Eline Aresdatter Haakestad som er Byråd for kultur, mangfold og likestilling, Sindre Bangstad som jobber i Kifo og Iver Belle-Ramos fra Bergen Næringsråd stiller opp for å ta nettopp denne samtalen sammen med oss. Tema for møtet vil være funnene i rapporten som kom i februar i år om strukturell rasisme i Bergen, og hvilke tiltak som skal settes inn fra kommunen og næringslivet for å forhindre den strukturelle rasismen som finnes i kommunen vår. Sindre Bangstad vil innlede møtet med en redegjørelse for funnene i rapporten, og det vil deretter bli en sofasamtale der vi bl.a. åpner opp for en dialog om hvilke tiltak som kan settes inn. Møtet er åpent for alle (med plassbegrensning), og det er gratis inngang.

Gratis

Arrangør:
Vestland innvandrerråd
Alder:
Litthus i ditthus

Tors.

27

.

01

17:30

19:30

Alver

Gratis
Billetter i døren
Bli med
Kjøp billett
Arrangør:
Vestland innvandrerråd
Alder:

Dialogkveld om strukturell rasisme i Bergen

Vestland innvandrerråd inviterer til en dialogkveld der Eline Aresdatter Haakestad som er Byråd for kultur, mangfold og likestilling, Sindre Bangstad som jobber i Kifo og Iver Belle-Ramos fra Bergen Næringsråd skal snakke om hva som kan gjøres for å minske den strukturelle rasismen som finnes i Bergen.

Vista Analyse og Institutt for kirke- religions- og livsynsforskning (KIFO) har tidligere i år gjennomført et forskningsprosjekt om strukturell rasisme i Bergen, på oppdrag fra Bergen kommune. Forskningsrapporten konkluderer med at diskriminering og forskjellsbehandling forekommer i Bergen. Dette er noe vi i Vestland innvandrerråd ønsker å snakke om, og vi inviterer derfor til en dialogkveld der Eline Aresdatter Haakestad som er Byråd for kultur, mangfold og likestilling, Sindre Bangstad som jobber i Kifo og Iver Belle-Ramos fra Bergen Næringsråd stiller opp for å ta nettopp denne samtalen sammen med oss. Tema for møtet vil være funnene i rapporten som kom i februar i år om strukturell rasisme i Bergen, og hvilke tiltak som skal settes inn fra kommunen og næringslivet for å forhindre den strukturelle rasismen som finnes i kommunen vår. Sindre Bangstad vil innlede møtet med en redegjørelse for funnene i rapporten, og det vil deretter bli en sofasamtale der vi bl.a. åpner opp for en dialog om hvilke tiltak som kan settes inn. Møtet er åpent for alle (med plassbegrensning), og det er gratis inngang.

Gratis

Ingenting funnet.

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.