Demens – korleis riggar vi oss for framtida?

Ons.

06

.

03

18:00

19:00

Zinken Hopp

Bli med
Kjøp billett
Billetter i døren
Gratis

Demens er Noregs dyraste sjukdom. Med aukande levealder stig talet på personar med demens raskt. Dette gjer at vi må tenke annleis kring korleis vi handterer den aldrande befolkninga. For pasientar med Alzheimer, den vanlegaste demenssjukdommen, forsvinn liva fordi minna blir borte. Men musikkterapi kan hjelpe dei til å vekke minna til live att. Kan dette vere eit billig tiltak som utsett sjukdomsutviklinga, betrar livskvaliteten til både pasientar og pårørande, og derfor sparer helsevesenet for store summar?

Tobias Bashevkin (UiB) forskar på om musikkterapi kan bidra til å forseinke utviklinga av Alzheimer. I samtale med Simon Øverland (UiB) vil han ta oss gjennom korleis musikkterapi fungerer og korleis det kan bidra til å førebygge og utsette demens.

Om serien: Korleis riggar vi oss for framtida?

Dei store samfunnsutfordringane kjem folk til Bergen for å løyse. På Universitetet i Bergen har vi forskarar som jobbar med alt frå krigens lover, ei aldrande befolkning og miljøvenleg helsevesen til korleis vi organiserer vårt vesle bergenske byrom. I denne serien møter Simon Øverland (leiar for globale samfunnsutfordringar ved UiB) unge forskarar som finn framtidas løysingar.

Gratis.

Arrangør: Universitetet i Bergen
   

   

Arrangør:
Universitetet i Bergen
Alder:
Litthus i ditthus

Ons.

6

.

03

18:00

19:00

Zinken Hopp

Gratis
Billetter i døren
Bli med
Kjøp billett
Arrangør:
Universitetet i Bergen
Alder:

Demens – korleis riggar vi oss for framtida?

Demens er Noregs dyraste sjukdom. Med aukande levealder stig talet på personar med demens raskt. Dette gjer at vi må tenke annleis kring korleis vi handterer den aldrande befolkninga. For pasientar med Alzheimer, den vanlegaste demenssjukdommen, forsvinn liva fordi minna blir borte. Men musikkterapi kan hjelpe dei til å vekke minna til live att. Kan dette vere eit billig tiltak som utsett sjukdomsutviklinga, betrar livskvaliteten til både pasientar og pårørande, og derfor sparer helsevesenet for store summar?

Tobias Bashevkin (UiB) forskar på om musikkterapi kan bidra til å forseinke utviklinga av Alzheimer. I samtale med Simon Øverland (UiB) vil han ta oss gjennom korleis musikkterapi fungerer og korleis det kan bidra til å førebygge og utsette demens.

Om serien: Korleis riggar vi oss for framtida?

Dei store samfunnsutfordringane kjem folk til Bergen for å løyse. På Universitetet i Bergen har vi forskarar som jobbar med alt frå krigens lover, ei aldrande befolkning og miljøvenleg helsevesen til korleis vi organiserer vårt vesle bergenske byrom. I denne serien møter Simon Øverland (leiar for globale samfunnsutfordringar ved UiB) unge forskarar som finn framtidas løysingar.

Gratis.

Arrangør: Universitetet i Bergen
   

   

Er havet viktig for Paris og naturavtalen?

Zinken Hopp

Tors.

7

.

03

18:00

20:00

Bli med
Kjøp billett
Bergen Venstres bystyregruppe og Bergen Venstre inviterer til et møte om hvilken rolle havet har for å nå målene i Paris- og naturavtalen.

Magnus Brostrup Landstad som tidleg målreisingsmann

Fosse-stova

Tors.

14

.

03

19:00

21:00

Bli med
Kjøp billett
Det dugger over dal og fjell, det våres alle vegne!

Få siste nytt fra Litteraturhuset i Bergen.

Takk! Vi har sendt deg en e-post!
Oj! Noe gikk galt.