Seksualitetens problematiske historie

Rom: Auditoriet

Arrangør: Litteraturhuset

Knut Ove Eliassen om Foucaults sentrale verk.

Arrangementet er dessverre utsolgt, men det er fortsatt mulig å kjøpe billett til direktestrømmingen.

Er det slik at vi blir meir og meir seksuelt frigjorte? Ikkje på nokon måte, hevdar den franske filosofen Foucault. Ved å sjå nærare på korleis seksualitetens historie heng saman med ei rekke politiske, økonomiske og sosiale krefter viser han at vår tids frigjering berre vidarefører 1800-tallets måte å forhalde seg til seksualitet på.

Pax forlag gir denne hausten ut Foucaults sentrale verk Seksualitetens historie i nyomsetjing. Med utgangspunkt i verkets fjerde og siste band vil professor i litteraturvitskap ved NTNU Knut Ove Eliassen førelese over Foucaults syn på seksualitetens historie.

Arrangementet går føre seg på Litteraturhuset og blir strøyma til YouTube.

90/60,– (stud.)

40,– (strømming)

 

Foto: Pax forlag

Husnytt