Hedningsamfunnets historie

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Human-Etisk forbund Bergen

Even Gran forteller om Hedningsamfunnet.

Even Gran forteller om Hedningsamfunnet, tros- og livssynssamfunnet som gjorde opprør mot kristendommen og kirkens posisjon i samfunnet.

I mange år hadde Hedningsamfunnet fast stand på Egertorget i Oslo der de engasjerte forbipasserende i «gateprat» ved hjelp av respektløs og grovkornet kristendomskritikk. De gjennomførte ville aksjoner som tiltrakk seg sinte menneskemengder. Flere ganger ble de arrestert og stilt for retten. Hedningsamfunnet var med på å gjøre Norge mer tolerant, mener Gran.

Historien om Hedningsamfunnet er en historie om Norge – om hvordan kristendommen har mistet makt og moralmonopol og hvordan mangfoldet og den liberale toleransen har økt, sier Even Gran. Han mener Hedningsamfunnet har spilt en viktig historisk rolle i denne prosessen. Nå har han skrevet den fornøyelige og litt sjokkerende historien om dem.

Even Gran er utdannet samfunnsgeograf, har jobbet som journalist og nyhetsredaktør i Human-Etisk forbunds nettavis Fri tanke og er i dag politisk seniorrådgiver i Human-Etisk forbund.

Gratis

Husnytt