Litthus i Ditthus: Hva er rett? #6

Rom: Digitalt

Arrangør: Litteraturhuset

Med professor Jørn Øyrehagen Sunde.

Litthus i Ditthus: Når du ikkje kan komme til Litteraturhuset, kjem Litteraturhuset heim til deg.

Rett, demokrati og rettsstat regulerer kvardagen i smått og stort. Lov og rett kan brukast til å byggja opp eit samfunn og gjera samfunnsmedlemmane fri, og det kan misbrukast til å skapa tyranni. Kva er eigentleg skilnaden på lov og rett? Og korleis sikrar vi at lov og rett vert brukt på ein konstruktiv måte?

Dette er nokre av spørsmåla som vert utforska i ei rekka av førelesingar med Jørn Øyrehagen Sunde. Her prøver Sunde òg å gje eit samla bilete av lov og rett som eit samfunns- og kulturfenomen.

Arrangementet blir strøyma på YouTube. 

Sjå tidlegare arrangement her.

Vil du støtta Litteraturhuset? Kjøp éin eller fleire billettar til valfri sum.

Husnytt