Ordskifte: Dekolonialisering av kunstfeltet

Rom: Digitalt

Arrangør: Litteraturhuset i samarbeid med Festspillene i Bergen og Balansekunst

Hva innebærer det? Mathias Danbolt, Martine Dennewald, Guro Sibeko og Thomas Prestø møtes til samtale.

Kunstmuseer og kunstinstitusjoner blir kritisert for å styres av koloniale strukturer. Det viser seg i innsamling, kuratering, formidling og forskning. Kravet om dekolonialisering av kunstfeltet utfordrer ikke bare makthierarkier og den koloniale arv. Det åpner også for andre måter å skape, forstå, erfare og tenke om kunst. I denne samtalen deler panelet sine tanker om hva dekolonialisering av kunstinstitusjonene kan innebære. 

Med: Mathias Danbolt (ordstyrer), Martine Dennewald (kunstnerisk leder, Festival Theaterformen), Guro Sibeko (forfatter, aktivist) og Thomas Prestø (kunstnerisk leder, Tabanka).

Arrangementet vil foregå på engelsk. The event will be held in English.

Ordskifte er debatt- og samtaleprogrammet under Festspillene i Bergen. Arrangementene er støttet av Fritt Ord.

Se forestillingen på Facebook eller på www.fib.no.

 

Bilde: Guro Sibeko (foto: Trym Sibeko), Thomas Prestø, Martine Dennewald (foto: Katrin Ribbe), Mathias Danbolt (foto: Thomas Cato)

Husnytt