Vannforvaltning - ny region, ny plan og nye muligheter! (AVLYST)

Rom: Auditoriet

Arrangør: Forum for natur og friluftsliv Hordaland

Frivillige natur- og friluftslivsorganisasjoner og Vestland fylkeskommune inviterer til seminar.

Til høsten vil oppdaterte regionale vannforvaltningsplaner komme på høring. Da er Vestland også en vannforvaltningsregion. Vi inviterer forvaltning, politikere, frivillige og ellers alle som er interessert til en forrykende dag som oppsummerer hva som er gjort, hva som har fungert og prøver å si noe om hva som mangler og hvordan vi sammen kan bidra til vannforvaltningen blir sektorovergripende slik formålet er.

Bli med på et feiende faglig vannseminar i regnbyen Bergen!

Seminaret er gratis, men meld deg på og se detaljert program her. Da er du sikret både et sete og lunsj.

Gratis (påmelding)

Husnytt