Feminisme i islam

Rom: Auditoriet

Arrangør: Litteraturhuset

Panelsamtale i anledning Kvinnefestivalen.

De siste årene har vi sett et kjærkomment tilskudd til mangfoldet av stemmer i det offentlige ordskiftet om kvinnekamp. Feministiske perspektiver på islam er i sterk vekst internasjonalt, så vel som i norske muslimske miljøer, og det er ikke lenger uvanlig å høre muslimske kvinner uttale seg om politikk og likestilling. Men for mange er det fortsatt vanskelig å forstå at islam og feminisme kan kombineres. Vi inviterer til en panelsamtale i anledning Kvinnefestivalen 2020.

Paneldeltakere: Marianne Hafnor Bøe, Nooshin Zaery og Rania Al-Nahi. Ordstyrer: Leila Rossow 

Før samtalen innleder Marianne Hafnor Bøe med en kort presentasjon av sin forskning på feminisme i islam. 

Gratis

 

Husnytt