Dysleksi gjennom tidene

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Vestland Logopedlag

Vi markerer logopediens dag med foredrag av Turid Helland.

Oppfattelsen av dysleksi har endret seg kraftig gjennom tidene. Hva har forskningen sagt om dysleksi, og hvilke forventninger har vi til forskningen som kommer?

Turid Helland, professor emeritus i logopedi fra Universitetet i Bergen, ser på dysleksi i et metaperspektiv og søker å gi oss et overblikk over en forskning som har hatt stor betydning for enkeltindivider. Turid Helland har ledet det store Bergensprosjektet Ut med språket!, som har gitt ny kunnskap om dysleksi, hun har undervist om emnet og skrevet om det i tidsskrift og bøker.

110,–

 

Foto: Walter N. Wehus, UiB

Husnytt