Boklansering: Starten

Rom: Boksalongen

Arrangør: Eiken forlag

Gunnar Mindestrømmen og Tor Håkon Eiken om hvordan gamle religiøse tekster kan forstås i 2020.

Kan gamle religiøse tekster ha noen betydning for oss i dag? Hvordan skal de i så fall leses? Vi vet at disse tekstene har vært benyttet som grunnlag for noen av historiens verste forbrytelser mot menneskeheten, men at de også har vært inspirasjon for menneskerettigheter, hjelpeorganisasjoner, demokratiets utvikling og likestilling. Hvordan er det mulig at de samme tekstene blir oppfattet så ulikt?

Gunnar Mindestrømmen og Tor Håkon Eiken (forfatter av boken Starten) møtes til samtale. 

110,–

Husnytt