Hva er Assanges forbrytelse?

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Litteraturhuset og i samarbeid med forskningsprosjektet Strafferettens fortellinger ved UiB

Seminar om pressefrihet, ytringsfrihet og Julian Assange.

Den 25. februar skal utleveringssaken mot Julian Assange behandles i høysikkerhetsfengselet Belmarsh i Storbritannia. Om han utleveres til USA, risikerer han opptil 175 års fengsel. Dødsstraff kan komme på tale hvis siktelsen utvides. I forbindelse med denne viktige rettsavgjørelsen inviterer vi til en dag der flere innledere vil belyse saken fra ulike vinkler. Hva er det Assange har gjort for å havne i en slik situasjon?  


PROGRAM

15.00 Introduksjon 


Juridiske innfallsvinkler

15.15: Jan Fridtjof Bernt

15.45: Diskusjon

16.00 Mads Andenæs via videolink

16.20 Diskusjon


Journalistikk og det frie ord

16.30: Yngvild Gotaas Torvik (Klassekampen)

17.00: Diskusjon

17.10: Katarina Goldfain Johnsen (PEN)

17.40: Diskusjon

PAUSE


Assange som forargelsens gjenstand

18.15: Gisle Selnes (UiB)

18.45: Diskusjon

19.00: Frode Helmich Pedersen (UiB)

19.30–20.00: Oppsummerende diskusjon

Gratis 

Husnytt