Filosofisk poliklinikk: En pille for alt som er ille?

Rom: Auditoriet

Arrangør: Filosofisk poliklinikk

Med Niels Chr. Geelmuyden og Edvin Schei.

I Norge forskrives medikamenter som aldri før. Er det derfor vi er en av verdens friskeste og lengstlevende befolkninger? Eller ville vi klart oss like godt hvis vi droppet halvparten av pillene?

Journalist og forfatter Niels Chr. Geelmuyden har skrevet boken Pillebefinnende, som dokumenterer at folk – også leger – er ukritiske til bruk av legemidler. Legemiddelindustrien er verdens sterkeste lobbyist, med større finansielle muskler enn våpenindustrien, matindustrien, eller tobakksindustrien. Med sofistikerte psykologiske metoder ledes helsepersonell og forbrukere til å se på legemidler som nyttige, nødvendige og uskyldige. Ofte er de ingen av delene. På møtet kommer Geelmuyden til å diskutere hvordan vi kan få et sunnere forhold til legemidlene. Edvin Schei vil lede møtet.

110/60,– (stud.) 

Husnytt