Sosial ulikhet i helse

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Stiftelsen Dam

Frokostseminar med Stiftelsen Dam.

De sosiale helseforskjellene i Norge er økende, og for dem som rammes hardest vil konsekvensene være dramatiske. Fattigdom, utenforskap og dårlig helse blir en ond sirkel, som også går i arv til nye generasjoner. Men disse helseforskjellene er sosialt skapt, og dermed er de også mulig å gjøre noe med. En sterk frivillighet er en av de viktigste virkemidlene for å skape inkluderende og gode liv for alle, som igjen vil bidra til å redusere de sosiale helseforskjellene. Stiftelsen Dam jobber for bedre helse, deltakelse, aktivitet og mestring for alle.

Denne dagen åpner vi vår seminarrekke Lev Vel med et frokostseminar i Bergen. Her får du ny kunnskap, inspirerende foredrag fra frivilligheten og tips til hvordan du kan søke prosjektmidler til din beste idé for å utjevne sosiale helseforskjeller der du bor.

Les mer her.

Gratis (påmelding)

Husnytt