Hvem skal vi tro på: Jensen-saken

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Strafferettens fortellinger (UiB) og Litteraturhuset

Hvordan bruker retten fortellinger i vurderingen av skyldspørsmålet?

Den tidligere politimannen Eirik Jensen står for tredje gang i retten, tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av narkotika. I tingretten ble Jensen dømt til 21 års fengsel, mens lagdommerne i ankesaken satte juryens delvis frifinnende kjennelse til side.

Den pågående ankesaken handler om tolkningen av mange av de samme bevisene som har blitt diskutert tidligere, og to overordnede fortellinger står mot hverandre: Mens aktoratet mener at Jensen har bidratt til narkotikasmugling for egen vinning, forsøker hans forsvarere å etablere en fortelling om en utradisjonell politimann som har beveget seg på grensen av et firkantet regelverk. Kveldens samtale handler om hvordan retten bedømmer bevis i en straffesak og om hvilken rolle fortellinger spiller i bevisbedømmelsen. Hvilke bevis er det retten særlig må ta stilling til i denne saken, og hva kan bli utslagsgivende når dommerne skal avgjøre hvem de tror på?

Eivind Kolflaath (professor i rettsvitenskap og filosofi og ekspert på bevisteori), Øystein Milli (krimekspert og nyhetssjef i VG) og Runar Henriksen Jørstad (journalist i NRK og kjent fra podkasten Purk eller skurk?) samtaler med Erlend Liisberg (doktorgradsstipendiat og medlem av prosjektet Strafferettens fortellinger).

Gratis 

 

Illustrasjon: Faksimile VG og Dagbladet

Husnytt