Hvordan tar norske energibedrifter samfunnsansvar i utlandet?

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen

Paneldebatt om norsk bedriftsetikk.

Equinor, Statkraft og Det Norske Oljeselskap tar varierende ansvar utenfor Norge.

Etter fire år med forskning på norsk bedriftsetikk går prosjekt Energethics mot sluttfasen. I denne panelsamtalen vil prosjektet kommunisere sine funn gjennom en debatt med representanter fra næringslivet om hvordan norske energibedrifter forstår og praktiserer samfunnsansvar i sine utenlandske virksomheter.

Graden av statlig eierskap i energibedriftene varierer. Statkraft er helstatlig, Equinor 67% statlig og Det Norske Oljeselskap er privateid. Gjør det en forskjell om et selskap er helt eller delvis statseid?

Paneldeltagere annonseres nærmere dato.
Moderator: Ruth Astrid Sæter.

Alle interesserte er velkomne!

Prosjektet Energethics er tilknyttet Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Trykk her for mer info

Gratis

Husnytt