Hvordan tar norske energibedrifter samfunnsansvar i utlandet?

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen

Paneldebatt om norsk bedriftsetikk.

Equinor, Statkraft og DNO tar varierende ansvar utenfor Norge. I denne panelsamtalen vil sosialantropologer fra forskningsprosjektet Energethics og representanter fra næringslivet diskutere hvordan norske energibedrifter forstår og praktiserer samfunnsansvar i sine utenlandske virksomheter.

Graden av statlig eierskap i energibedriftene varierer. Statkraft er helstatlig, Equinor 67% statlig og Det Norske Oljeselskap er privateid. Gjør det en forskjell om et selskap er helt eller delvis statseid? I hvilken grad er bygger bedriftsetikken på en «nordisk modell for samfunnsansvar»?

Programmet starter med en presentasjon av Energethics prosjektet etterfulgt av en paneldebatt.

I panelet:


Ståle Knudsen, professor og prosjektleder, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen.
Morten Mikkelsen, bærekraftsrådgiver i Equinor.
Martin Norman, leder bærekraftig finans i Greenpeace Norge.
Cathrine Halsaa, sekretariatsleder OECD kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. 
Therese Jebsen, seniorrådgiver og leder for Raftostiftelsens «Business and Human Rights Program».

Moderator: Ruth Astrid Sæter.

Prosjektet er tilknyttet Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen.

Alle interesserte er velkomne!

Gratis

Husnytt