Språk i akademia: fra gode intensjoner til gode prestasjoner

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Språkrådet

Språkrådet inviterer til frokostseminar om språkpolitikken ved UiB, NHH og HVL.

Universitetene og høgskolene opplever at de står i en spagat mellom kravene til internasjonalisering og sitt lovpålagte ansvar for å ivareta norsk fagspråk. Hva vil institusjonene gjøre for å finne en god balanse mellom internasjonaliseringens engelsk og samfunnets behov for et godt og velfungerende norsk fagspråk som tjener en kunnskapsbasert offentlighet? Og hvilke steg vil de ta for å etablere en levende språkpolitikk som bidrar til at studentene mestrer faget sitt på norsk og engelsk etter studiet? 

Både Universitetet i Bergen, Norges handelshøyskole og Høgskolen på Vestlandet vil ha vedtatt nye språkpolitiske retningslinjer når seminaret går av stabelen. Prorektor Margareth Hagen ved UiB, rektor Øystein Thøgersen ved NHH og prorektor Liv Reidun Grimstvedt ved HVL forklarer hva de tror må gjøres for å unngå at retningslinjene ender som bortgjemte skrivebordsdokumenter.  

Fra Københavns Universitet kommer Helen Sværke, senteradministrator ved Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, for å fortelle om senterets rolle i internasjonaliseringen ved dette universitetet.

Direktør i Språkrådet, Åse Wetås, ønsker velkommen og gir en kort innledning om norsk fagspråk i høyere utdanning.  

Frokostseminaret avrundes med et ordskifte mellom innleggsholderne. Ordstyrer er Hilde Sandvik. 

Det blir servert kaffe, te og lett frokost fra kl. 8.30. 

Klikk her og meld deg på innen 15. november. 

Gratis (påmelding)

Husnytt