Salong: Skal vi tru på kjenslene våre?

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Institutt for aktiv psykoterapi i samarbeid med Litteraturhuset

Med Dimitrij Kielland Samoilow og Emma Jones.

I tida og kulturen vi lever i kan det verke som fornuften har ein viss forrang overfor kjenslene. Og kanskje med god grunn; for er det eigentleg så lurt å tru på sine eigne kjensler? Er ikkje ofte rota til alt vondt det faktum at ein altfor ofte misforstår kvarandre og at kjenslene slik er svikefulle?  

Psykolog Dimitrij Kielland Samoilow er ein av Noregs fremste parterapeutar og jobbar med ei nyskapande rådgiving kalla Emosjonsfokusert Terapi (EFT). Samoilow har skrive bok både om denne formen for terapi og om kunsten å ta vare på kjærleiken. Han vil samtale med psykolog Emma Jones.

90/60,– (stud.)

 

Illustrasjon: Francis Bernard Dicksee, Romeo and Juliet

Husnytt