Slam: Black on Both sides

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Slam Poetry Bergen i samarbeid med Litteraturhuset

Litteraturhuset inviterer til en aften med poesislam kuratert av artisten Doriansgrave.

Bli med på en kveld med poesi og performativitet, rytmikk og musikk. Slampoesien utforsker språkets musiske potensiale, og det legges like stor vekt på fremføring som på innhold. Grunnlegger av Slam Poetry Bergen, Doriansgrave, leder oss gjennom kvelden.

Thank you to everyone who has been with us through out the season. Its been a pleasure having you around. Black On Both Sides is going to be the last event this year and we are happy to announce that the following slam poets will be joining us on stage. 

FEATURES:

Guro Sibeko
Sibeko har lærerutdanning fra OsloMet og en mastergrad i nordisk didaktikk fra Universitetet i Oslo, der hun også studerer til master i veiledningspedagogikk.

Hun har siden tidlig i ungdommen arbeidet mot rasisme og for likestilling så vel mellom kvinner og menn som mellom hetero- og homofile. I 2003 var Sibeko initiativtaker til Foreningen for Partnerbarn, som arbeidet for juridisk likebehandling mellom barn født inn i heterofile forhold og barn født inn i homofile parforhold. Mellom 2006 og 2008 var hun nestleder i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH), der hun hovedsakelig arbeidet for innføringen av felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par.

Sibeko er også en aktiv slampoet og deltar i konkurranser og oppvisninger med tekster som ofte har politisk innhold. Hun holder kurs i SLAM!poesi og i annen skriving, og har utgitt Den store SLAM!boka sammen med kollega Martine Næss Johansen.

AfriKane UG 
By way of Uganda, AfriKane is a performer/MC/rapper/songwriter who stresses the fact that you must watch him live to receive the package of what he offers. His energy on stage and ability to keep a crowd involved is impeccable. 

Oda Sofie Magnussen
By way of Bergen, Oda Sofie is an aspiring singer, songwriter, and spoken words artist and will be joining the set to do her very first showcase for your viewing and listening pleasure.

Arrangementet vil foregå på norsk og engelsk. The event will be held in Norwegian and English. 

Gratis

Husnytt