Panelsamtale om fattigdom

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Robin Hood Huset

Med Kalle Moene, Cathrine Skårn, Jan Davidsen, Oddny Miljeteig, Margareth Hagerup og Gunnar Wiederstrøm

I forbindelse med Robin Hood Husets 15-årsjubileum inviterer vi til panelsamtale om fattigdom på Litteraturhuset i Bergen.

Antall fattige øker til tross for en generell velstandsøkning og handlingsplaner for å snu en slik utvikling. Hvordan har fattigdommen i Norge utviklet seg de siste årene? Finnes det løsninger?

Panelet består av:
Kalle Moene, økonom og professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo
Cathrine Skårn, organiserer boligopprøret i Oslo
Jan Davidsen, leder Pensjonistforbundet
Oddny Miljeteig, tidligere fylkesleder Fellesorganisasjonen og gruppeleder for SV i bystyret
Margareth Hagerup, stortingsrepresentant for Høyre, sitter i arbeids- og sosialkomiteen

Samtalen ledes av Gunnar Wiederstrøm, Klassekampen.

Gratis

Husnytt