Modernismen i seks stadier: Paul Cézanne

Rom: Auditoriet

Arrangør: Litteraturhuset

Foredrag med Gunnar Danbolt.

Paul Cézanne (1839–1906) utviklet modernismen videre, og kan sees som en formidler mellom impresjonisme og kubisme. Malemåten hans står nok i gjeld til impresjonismen. Han var ikke opptatt av de flyktige aspekter ved naturen, men av de stabile. Likevel var det på en helt annen måte enn de tradisjonelle landskapsmalere. For han mente at forgjengerne hans hadde tatt feil på ett viktig punkt, nemlig at de ikke hadde innsett at naturens lover er helt andre enn maleriets. Skal man male naturen, likegyldig om det gjaldt landskap, mennesker eller stilleben, må han oversette naturens språk til maleriets. Det hadde ingen gjort tidligere, derfor måtte Cézanne eksperimentere – igjen og igjen. Det var grunnen til at han sjelden signerte bildene sine for å markere at de var eksperimenter og bare det. Men for oss derimot er de mer enn dette – de er fulltonende moderne verk, både komposisjonsmessig og koloristisk. Picassos kubisme har sine røtter hos Cézanne.

90/60,– (stud.)

 

Illustrasjon: Paul Cézanne, Montagne Sainte-Victoire with Large Pine

Husnytt