Hvordan styrke kunstfag i skolen?

Rom: Auditoriet

Arrangør: Agenda Kunstfagdidaktikk (et initiativ støttet av Norges Forskningsråd for å belyse estetiske fag sin posisjon i skole og lærerutdanning), forskergruppene Culture, Criticism, Community og Kunstnerisk Utviklingsarbeid i Lærerutdanning ved Høgskulen på Vestlandet

Presentasjoner og debatt.

Regjeringen har i høst, etter flere års pålegg fra Stortinget, lansert strategiplanen Skaperglede, engasjement og utforskertrang – Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning. Hva må til for at det estetiske skal få en naturlig plass i skolehverdagen? Hva er utfordringene for en rektor som prøver å satse på dette, og hvilken rolle kan lærerutdanningene spille for å utdanne lærere som kan og tør ta i bruk kreativitet og kunstneriske uttrykk i undervisningen? 

Representanter fra utdanningsfeltet vil presentere og kontekstualisere strategien og belyse muligheter høgskolene har til å styrke lærerstudentenes kunstfaglige kompetanse. Deretter blir det paneldebatt med lærere, rektorer, lærerutdannere og politikere.

Gratis 

Husnytt