Generasjonsmøter: Født fri

Rom: Auditoriet

Arrangør: Bergen sanitetsforening

Shabana Rehman, Azra Gilani og Rania Al-Nahim om morsroller og kvinneroller i et nytt land.

Velkommen til foredrag om morsroller, kvinneroller, verdispørsmål og åpne spørsmål om hvordan å klare seg i nytt land. Foredraget holdes av tre sterke kvinner med sterke historier og vi ønsker spesielt minoritetskvinner velkommen.

Shabana Rehman Gaarder er prisbelønt performancekunster, standup-komiker, dramatiker, og spaltist. Hun markerte seg i ung alder som en sterk stemme i samfunnsdebatten. Shabana har gjennom hele sitt virke engasjert seg i kampen for likestilling, frihet og ikkevold. Nå leder hun stiftelsen «Født fri» som blant annet bekjemper æres- og skamkultur, negativ sosial kontroll, og tvangsekteskap. Hun ble nylig kåret av Dagbladet til en av Norges tolv beste kvinnelige talere! Slik begrunner avisen valget:

Rehman Gaarder taler i en humanistisk tradisjon, hevet over den daglige debatten. Setter frihetskamper om kjønn og religion i dag i et historisk perspektiv.

Azra Giliani gikk modig inn i en polariserende debatt, og tok ikke hensyn til andre enn dem som fortjente det mest: barn, og unge som blir skadelidende av forventningene foreldre, slekt, nærmiljø har til dem. Giliani har vært en foregangsfigur, som baner vei for mange andre. Hun har også skrevet en bok om temaet En muslimsk mors kamp.

Rania Al-Nahi har engasjert seg tydelig i samfunnsdebatten rundt sosial kontroll i en årrekke. Hun har snakket om kvinners manglende mulighet til å få religiøs skilsmisse og om hvordan kvinner blir truet og undertrykket når de entrer offentligheten. Hun er en sterk stemme som ikke lar seg tie og som står på barrikadene for kvinnerettigheter og likestillingskampen. Hun er mor til fire barn og kom til Norge da hun var 3 år gammel for 33 år siden. Hennes perspektiver går fra sin egen oppvekst med foreldre som umiddelbart bestemte seg for å integrere seg i samfunnet med en oppvekst på beste vestkant, og til ungdomsperioden hvor hun valgte å bryte seg løs og søke til østkanten for å utforske kulturen og sin egen bakgrunn. Av utdanning har hun en bachelorgrad i statsvitenskap, menneskerettigheter, og flerkulturell forståelse samt en påbegynt mastergrad i Midtøsten-studier.

Gratis 

Husnytt