Boklansering: Fragmenter av fortid. Historiens rolle i russisk samtidslitteratur

Rom: Boksalongen

Arrangør: Dreyers forlag

Forfatter Ingunn Lunde i samtale med Kåre Johan Mjør.

En av de mange «vendingene» i russisk offentlighet fra omkring årtusenskiftet er den vi ser i historiepolitikken og minnekulturen. Eksempler fra de siste tiårene – fra lærebøker i historie til minnesmerker og utstillinger – viser hvordan fortiden for styresmaktene fremstår som en symbolsk kapital, der patriotisme, historisk kontinuitet og nasjonal enhet står i høysetet.

Fragmenter av fortid analyserer russiske romaner fra 1999–2018 som en respons til denne utviklingen. For også litteraturen kan ses som en del av den kollektive erindringskulturen, om enn med en mindre tydelig agenda.

Ingunn Lunde er professor i russisk ved UiB. Kåre Johan Mjør er førstebibliotekar ved HVL og førstelektor i russisk ved UiB.

Gratis

Husnytt