Å leve godt i en verden det er verdt å leve i

Rom: Auditoriet

Arrangør: Høgskulen på Vestlandet

Konferanse om bærekraftig utdanning.

Bærekraftig utdanning setter søkelys på eksistensielle trusler som klima, natur, pandemier, overbefolkning, forvrengning av sannhet, egoisme, fundamentalisme, kunstig intelligens og sosial urettferdighet. På konferansen vil vi gå nærmere inn på den nyeste forskningen på området. Har vi grunn til bekymring? Hvor alvorlig er truslene? Kan de reduseres eller forhindres? Og hva bør menneskeheten gjøre for å beskytte seg mot selvdestruksjon? 

Arrangementet foregår på engelsk. The event will be held in English.

Gratis  

 

 

Husnytt